Publicerad: 2017-03-24 09:30 | Uppdaterad: 2019-07-26 15:44

Prestigefyllt ERC-anslag till tre forskare vid Karolinska Institutet

Tre forskare vid Karolinska Institutet får ta emot ERC Advanced Grant i 2016 års utlysning från det europeiska forskningsrådet. De tre forskare som får detta prestigefulla anslag är Kenneth Chien, Patrik Ernfors och Magnus Ingelman-Sundberg.

Kenneth Chien. Foto: Ulf Sirborn.

Finansieringsprogrammet ERC Advanced Grants riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro under en femårsperiod.

Kenneth Chien

Forskningsledare: Kenneth R. Chien, professor i kardiovaskulär forskning, institutionen för medicin, Huddinge samt institutionen för cell- och molekylärbiologi.
Projektnamn: 5D Heart Patch – A Functional, Mature In vivo Human Ventricular Muscle Patch for Cardiomyopathy.

Ett av huvudmålen inom hjärtrelaterad biomedicin är att hitta nya behandlingsstrategier för regeneration av hjärtmuskelvävnad efter exempelvis en hjärtinfarkt. Men även om det är möjligt att utveckla mänskliga hjärtmuskelceller från så kallade pluripotenta stamceller in vitro, så har det visat sig svårt att använda tekniken i stor skala för behandling av skadade mänskliga hjärtan. I det projekt som nu fått anslag från ERC ska Kenneth Chien och hans kollegor försöka lösa problemet genom att använda sig av en form av specifika hjärtstamceller från människa.

Tidigare forskning har visat att dessa hjärtstamceller har förmågan att på egen hand mogna och växa till fungerande hjärtmuskelvävnad, ett slags muskelplåster, på ytan av det pumpande hjärtat. Den nya tekniken bygger på att miljarder hjärtstamceller snabbt genereras i ren form från humana embryonala stamceller och sedan förstärks genom att man tillför mRNA-kodande kardiovaskulära tillväxtfaktorer i muskelplåstret – och på detta sätt får igång en självreparerande funktion i det skadade hjärtat. Förhoppningen är att den nya kunskapen ska kunna användas både för behandling av hjärtpatienter och som modell för hjärtkärlsjukdom inom forskningen.

Patrik Ernfors. Foto: Gunnar Ask.

Patrik Ernfors

Forskningsledare: Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Projektnamn: PainCells – Decomposition of pain into celltypes.

Närmare 20 procent av befolkningen har en pågående smärtproblematik. Smärta orsakas av en komplex samverkan av olika typer av sensoriska nervceller med olika aktiveringsprofil. I det nu aktuella projektet ska Patrik Ernfors och hans kollegor till att börja med identifiera och klassificera olika typer av sensoriska nervceller i prover från möss och primater, genom att använda tekniken enkelcells-RNA-sekvensering.

Med utgångspunkt från den kunskapen ska de sedan utveckla nya metoder för i detalj analysera vilka celltyper som är aktiva i olika skeden av smärtsignaleringen och i olika typer av smärta. De olika celltyperna kommer sedan systematiskt att stängas av eller aktiveras för att klargöra deras respektive funktion vid smärtproblematik. Forskarna ska även undersöka en typ av hudceller, terminala gliaceller, och deras roll för att initiera smärta och i förlängningen orsaka smärtproblematik.

Portrait of Magnus Ingelman-Sundberg
Magnus Ingelman-Sundberg. Foto: Andreas Andersson.

Magnus Ingelman-Sundberg

Forskningsledare: Magnus Ingelman-Sundberg, professor i molekylär toxikologi, institutionen för fysiologi och farmakologi.
Projektnamn: HEPASPHER – Mimicking liver disease and regeneration in vitro for drug development and liver transplantation.

Fettlever som inte orsakas av alkohol är en av de vanligaste leversjukdomarna hos vuxna och den huvudsakliga orsaken till kronisk leverskada, skrumplever och levercancer. Särskilt ofta drabbas patienter som redan lider av typ 2-diabetes. I det projekt som nu finansieras av ERC ska Magnus Ingelman-Sundberg och hans forskargrupp använda en nyutvecklad 3D in vitro-modell för lever, som fungerar som en human lever in vivo, för att bland annat studera uppkomst av fettlever och skrumplever och identifiera nya möjligheter för läkemedelsbehandling av dessa sjukdomar.

De ska även identifiera mekanismer för kronisk levertoxicitet inducerad av läkemedel och utveckla metoder för att skapa frisk levervävnad i labbmiljö, inklusive genetiskt förändrad vävnad vid ärftlig leversjukdom för senare transplantation till sjuka patienter. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med bland annat gastroenterologienheten vid Karolinska universitetssjukhuset och utnyttja resurser inom SciLifeLab.

KI firar ERC 10 år – heldag med föreläsningar

I år är det tio år sedan ERC bildades av EU-kommissionen i syfte att stärka ledande forskning i Europa. Det firar vi på KI genom att bjuda in till en heldag med spännande föreläsningar av några av de många forskare vid KI som fått anslag från ERC. Läs mer i KI-kalendern ►