Publicerad: 2020-06-08 14:18 | Uppdaterad: 2020-06-08 14:26

KI-forskare del av nytt IMI-konsortium för forskningsresurser

Photo of woman blowing confetti.

Forskare vid Karolinska Institutet är del av ett konsortium som beviljats nästan 66 miljoner euro (690 miljoner kronor) av europeiska Innovative Medicines Initiative (IMI) och dess samarbetspartners. Medlen ska användas till att utveckla, testa och tillgängliggöra kemiska substanser och andra forskningsverktyg som kan bana väg för nya läkemedel och behandlingar av sjukdomar inom bland annat inflammation och cancer.

Projektet, som döpts till ”Enabling and Unlocking biology in the OPEN” (EUbOPEN), involverar 22 partners från akademin och industrin som tillsammans ska ta fram och validera högkvalitativa läkemedelslika kemiska substanser och andra forskningsverktyg som till exempel antikroppar.

Michael Sundström

Konsortiet kommer även att testa och analysera substanserna i sjukdomsrelevanta modeller av mänsklig vävnad inom områdena immunologi, onkologi och neurovetenskap. Resultat, kemiska substanser, antikroppar, analysprotokoll och tillhörande forskningsdata kommer att göras öppet tillgängliga för forskarsamhället utan begränsningar. Projektet leds av Goetheuniversitetet i Frankfurt och läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim.

Michael Sundström, forskningschef SGC-Karolinska vid institutionen för medicin, Solna, och Ulrika Warpman Berglund, ställföreträdande gruppledare vid institutionen för onkologi och patologi, är två av forskarna vid Karolinska Institutet som deltar i projektet.

- EUbOPEN är ett stort samverkansprojekt mellan industri och akademi som ämnar att generera signifikanta mängder data, inom understuderade områden med relevans för hälsa och sjukdom. Vi är extremt glada över att KI har fått möjlighet att bidra signifikant till detta internationellt ledande projekt, säger Michael Sundström, Scientific Director EUbOPEN.

Ulrika Warpman Berglund

- Vi ser en fantastisk möjlighet att inom ramen för projektet bidra med kunskap och forskningsverktyg som kommer hela det globala forskarsamhället till nytta, tillägger Ulrika Warpman Berglund.

Pengarna kommer dels från IMI, och dels från läkemedelsindustrins europeiska samarbetsorganisation EFPIA, IMI-associerade partners och andra internationella partners. IMI är ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin, vars syfte är att påskynda utvecklingen av och tillgången till nya innovativa läkemedel inom områden där behoven är särskilt stora.