Publicerad: 2019-01-23 10:17 | Uppdaterad: 2019-04-30 12:47

KI, Ferring och Rebiotix i jakten på nästa generations terapier på människans mikrobiom

Läkemedelsbolaget Ferring och KI tillkännager att de tecknat ett femårigt utökat avtal kring tidigare samarbete med syfte att utreda potentialen i den mänskliga mikrobiomet inom reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa och gastroenterologi.

Samarbetet samlar spetskompetens från KI för forskningens tidiga steg, företaget Rebiotix Inc. som sedan 2018 ingår i Ferring riktar in sig på de kliniska studiernas sista steg, och Ferring bidrar med terapiområdeskompetens och kommersialiseringskapacitet.

  • Samarbetet samlar experter från Ferring, Rebiotix och KI i syfte att öppna upp den potential som finns i forskning om människans mikrobiom.
  • I fokus för forskningen står tio kliniska studier som involverar cirka 9000 personer som kartlägger mikrobiomets roll i reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa och gastroenterologi..
  • Den forskningsdata som samlas in ska komma till nytta för forskning och utveckling på områden där det i dag saknas eller söks efter effektiva behandlingar, till exempel återkommande missfall, förtidig födsel och inflammatorisk mag-tarmsjukdom.

Det utvidgade avtalet inkluderar sex kliniska studier i reproduktiv hälsa med cirka 6000 kvinnor och spädbarn och fyra gastroenterologiska studier med cirka 3000 vuxna och barn, för fortsatt forskning om mikrobiomets roll på områden där det i dag inte finns eller söks efter effektiva behandlingar som till exempel återkommande missfall, förtidig födsel och inflammatorisk tarmsjukdom.

– Vi är förstås glada att efter en uppstart under tre år nu få möjlighet att fortsätta och även utöka vår verksamhet inom detta spännande forskningsfält, säger professor Lars Engstrand vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi samt föreståndare för Centrum för translationell mikrobiomforskning, CTMR.

– Vårt mål är att under de närmaste fem åren etablera CTMR som ett världsledande centrum. Vi samarbetar med grundforskare på KI och SciLifeLab samtidigt som vi har en tydlig länk till sjukvården och våra kliniska kollegor i Sverige och utomlands. Forskningsresultaten ska förhoppningsvis komma patienterna till nytta inom en snar framtid och vi hoppas även komma igång med kliniska studier i samarbete med bland annat Rebiotix Inc inom något år.