Publicerad: 2022-03-03 14:34 | Uppdaterad: 2022-05-16 17:20

KI etablerar ett centrum för hälsokriser

Munskydd med världskarta på
KI etablerar ett nytt center för att rusta sig för kommande pandemier. Foto: Getty Images

Den 1 juli 2021 etableras ett nytt virtuellt centrum för hälsokriser vid Karolinska Institutet. Covid-19-pandemin har visat att vid akuta hälsohot och pandemier måste universitet och högskolor ha förmåga att snabbt kunna ställa om sin forskning, utbildning och övriga verksamheter för att bidra till att lösa akuta behov.

Det nya centret ska inledningsvis vara virtuellt och ytterligare skärpa och förbättra KI:s förmåga att möta hälsohot.

– Det ska bidra till att KI kan ta ett tydligare och mer aktivt samhällsansvar, medverka till att stärka beredskapen inför nästa pandemi – men det ska också kunna positionera KI inom området och på så sätt ge bättre möjligheter för nationell och internationell finansiering och utveckla det internationella samarbetet, säger Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet.

Verksamhetsidén är att genom multidisciplinär forskning och utbildning bidra till ständiga förbättringar av den regionala, nationella och globala beredskapen för akuta hälsokriser och pandemier. I detta ingår även att ha beredskap för att snabbt kunna ställa om KI:s verksamhet vid en akut hälsokris eller pandemi.

Kompetensen från expertgrupper säkras

Det är viktigt att kunna tillgodose aktuella kompetensbehov och ställa KI:s expertis till samhällets förfogande. De nio resursgrupperna med samlade interna experter och KIRP (interdisciplinär resursgrupp post-pandemin) som funnits sedan pandemins början våren 2020, kommer att fasas ut när det nya centret finns på plats. Men kompetensen från grupperna kommer att säkras inför etableringen av det virtuella centret. Målet är att konsolidera och vidareutveckla befintliga strukturer och säkra den kompetens som tillgängliggjorts genom KIRP.

Uppbyggnaden av det nya centret ska ske etappvis. Det ska granskas under 2024 utifrån dess relevans för akuta hälsokriser och pandemier. Därefter tar man på nytt ställning om centrets verksamhet.

Kontakta Centrum för Hälsokriser

Profile image

Anna Zorzet

Strategisk processledare
+46852486442