Publicerad: 2024-06-13 12:05 | Uppdaterad: 2024-06-13 12:08

Kärlkirurgen värd för tredje ESVS Translational Spring Meeting 2024

Gruppbild av talarna i Sune Bergströms Aula
Inbjudna talare vid det tredje ESVS Translational Spring Meeting i Sune Bergström Aulan, Bioclinicum

Den 3 och 4 juni samlades internationella kärlkirurger och kärlforskare i Sune Bergström Aulan för att presentera och diskutera translationell kärlforskning. Det var tredje gången Kärlkirurgigruppen vid CMM och MMK stod värd för mötet, 2020 i virtuellt format, 2022 och i år i den fina aulan i Bioclinicum.

Initiativet från European Society for Vascular Surgery (ESVS) för att starta detta evenemang 2020, var inspirerat av en serie liknande möten, "Bringing Basic Science into Clinical Practice", arrangerade av kärlkirurgigruppen för 20 år sedan, i ett försök att stärka grundläggande och translationell vetenskap inom föreningen. 

Programmet ägnades i år åt "Frontiers in Precision Medicine for Peripheral Vascular Disease". Mötet inleddes med två interaktiva workshops, en om bildbehandling av datortomografibilder och en biobanks-workshop i samarbete med KI Biobank Core Facility. Mötet fortsatte sedan med fem separata sessioner där de väsentliga komponenterna i konceptet precisionsmedicin behandlades, inklusive patofysiologi av ateroskleros och aneurysmsjukdom, genetisk analys för riskvärdering, plasma- och bilddiagnostiska biomarkörer, beräkningsmedicin och klinisk implementering. 

Prisutdelning
Melody Chemaly mottog pris för bästa poster av professor Ulf Hedin Photo: n/a

Mötet lockade cirka 100 forskare från hela världen, inklusive delegater från Sydamerika och Sydkorea. För varje session valdes fyra inskickade abstracts ut för muntliga presentationer av unga forskare för att komplettera sessionens tema tillsammans med de inbjudna huvudtalarna. 

Dessutom arrangerades tre separata postersessioner med livliga diskussioner och vetenskapligt nätverkande. I slutet av mötet delades priser ut för bästa abstrakt till Julie Csoré, USA, bästa poster till Melody Chemaly, Sverige och bästa muntliga presentation till Ravindhran Bharadhway, Storbritannien.

Forskare som diskuterar med varandra vid posterskärmar
Poster session vid ESVS Translational Spring Meeting 2024