Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Malin Einarsson

2022-05-04 12:00 - 13:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Rehab kliniken, konferensrum Cerebellum samt via Zoom

Interprofessionell rehabilitering för patienter med kognitiv nedsättning efter COVID-19 infektion.

Huvudhandledare:
Monika Löfgren, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Kristian Borg, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Annelie Rosén, Med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Mathilda Björk, professor, Linköpings Universitet

ZOOM: 
 https://ki-se.zoom.us/j/64665806541

Kontakt

Malin Einarsson Doktorand