Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Publicera med genomslagskraft – Hur man undviker tvivelaktiga tidskrifter

2024-05-21 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online

Tidskrifter och förlag som använder sig av exploaterande eller tvivelaktiga affärsmodeller är ett växande problem inom akademisk publicering. Det kan till exempel handla om att ta betalt av författare utan att tillhandahålla korrekt peer review eller falska påståenden om indexering och impact factor. Vi diskuterar olika typer av tvivelaktig publicering och ger praktiska råd om hur man känner igen och undviker tvivelaktiga tidskrifter. Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.