Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: iThenticate – en programvara för att upptäcka plagiat

2024-05-02 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online

I denna workshop kommer vi att visa dig hur iThenticate fungerar, hur du laddar upp ett dokument och grundläggande saker om att tolka rapporten. Workshopen kommer att hållas ur ett programvaruorienterat perspektiv.
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.