Event type
Föreläsningar och seminarier
Health Talks

2021-02-15 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online
Ikon som visar ett hjärta med trappsteg.
Lead

"Health Talks" är korta presentationer om fysisk aktivitet och hälsa som hålls av tre KI-forskare. Med anledning av de nya globala riktlinjerna om fysisk aktivitet, vill vi lyfta betydelsen av vardagsrörelse för hälsa och välmående.

Content

Save the date!

  • Vardagsrörelsens betydelse - varje rörelse räknas  Professor Mai-Lis Hellenius
  • Mental hälsa och fysisk aktivitet, forskare och överläkare Ullakarin Nyberg
  • Fysisk aktivitet och träning, Professor Jorge Ruas

Den första föreläsningen publiceras den 15 februari.

Mai-Lis Hellenius, Ullakarin Nyberg och Jorge Ruas

Event type
Föreläsningar och seminarier
Infektions- och immunologiseminarium med Christoph Schneider den 19 april

2021-04-19 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) den 19 april 2021 med titeln "Tissue - immune cross-talk in the intestine and lung":

Content

Titel

"Tissue - immune cross-talk in the intestine and lung".

Talare

Christoph Schneider, ETH Zürich.

Värd

Jonathan Coquet, Karolinska Institutet.

Plats

Online Zoom möte. Vänligen kontakta värd för att få ta del av Zoom-länk.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Infektions- och immunologiseminarium med Mikael Sigvardsson den 29 mars

2021-03-29 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) den 29 mars 2021 med Mikael Sigvardsson från Linköping Universitet.

Content

Titel

Meddelas senare.

Talare

Mikael Sigvardsson, Linköping Universitet.

Värd

Lisa Westerberg, Karolinska Institutet.

Plats

Online Zoom möte. Vänligen kontakta värd för att få ta del av Zoom-länk.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Infektions- och immunologiseminarium med Maria Jenmalm den 15 mars

2021-03-15 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) med Maria Jenmalm från Linköping universitet den 15 mars 2021.

Content

Titel

"Influence of pre- and postnatal microbial exposures on allergy development".

Talare

Maria Jenmalm, Linköping universitet.

Värd

Jonathan Coquet, Karolinska Institutet.

Plats

Online Zoom möte. Vänligen kontakta värd för att få ta del av Zoom-länk.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Infektions- och immunologiseminarium med Jeremy Swann den 8 mars

2021-03-08 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Infektions- och immunologiseminarium (på engelska) med Jeremy Swann från Freiburg University den 8 mars 2021.

Content

Titel

Meddelas senare.

Talare

Jeremy Swann, Freiburg University.

Värd

Jonathan Coquet, Karolinska Institutet.

Plats

Online Zoom möte. Vänligen kontakta värd för att få ta del av Zoom-länk.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Cell- och tumörbiologi seminarium med Kristy Spalding, Karolinska Institutet

2021-06-08 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 8 juni kl. 13.00. Titeln publiceras längre fram.

Content

Titel

Publiceras längre fram.

Talare

Kirsty Spalding, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet

Värd

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet

Plats

Online Zoom möte. Kontakta värden för att få ta del av Zoom-länken.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Cell- och tumörbiologi seminarium med Lene Uhrbom, Uppsala universitet

2021-05-11 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 11 maj kl. 13.00. Titeln publiceras längre fram.

Content

Titel

Publiceras längre fram.

Talare

Lene Uhrbom, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

Värd

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet

Plats

Online Zoom möte. Kontakta värden för att få ta del av Zoom-länken.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Cell- och tumörbiologi seminarium med Lisa Westerberg, Karolinska Institutet

2021-05-04 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 4 maj kl. 13.00. Titeln publiceras längre fram.

Content

Titel

Publiceras längre fram.

Talare

Lisa Westerberg, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

Värd

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet

Plats

Online Zoom möte. Kontakta värden för att få ta del av Zoom-länken.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Cell- och tumörbiologi seminarium med Helena Carén, Göteborgs universitet

2021-03-30 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 30 mars kl. 13.00. Titeln publiceras längre fram.

Content

Titel

Publiceras längre fram.

Talare

Helena Carén, Avdelningen för Laboratoriemedicin, Göteborgs universitet

Värd

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet

Plats

Online Zoom möte. Kontakta värden för att få ta del av Zoom-länken.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Cell- och tumörbiologi seminarium med Fredrik Bergh Thorén, Göteborgs universitet

2021-03-09 13:00 Add to iCal
Online
Location
Online Zoom möte
Lead

Välkommen till Cell- och tumörbiologi seminarium (på engelska) den 16 mars kl. 13.00 med titeln "The role of Natural killer cells in AML immunotherapy".

Content

Titel

"The role of Natural killer cells in AML immunotherapy"

Talare

Fredrik Bergh Thorén, avdelning för medicinsk kemi och cellbiologi, Göteborgs universitet

Värd

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet

Plats

Online Zoom möte. Kontakta värden för att få ta del av Zoom-länken.

Kontakt

Subscribe to Föreläsningar och seminarier