Event type
Föreläsningar och seminarier
Pediatric Oncology seminar

2022-06-16 12:00 - 12:55 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)
Lead

Speaker: Päivi Ventovaara

Content

Title: Nurses´ perceptions of situations in paediatric oncology care that involve children’s voices – a cross-sectional survey of ethical climate and moral distress

Event type
Föreläsningar och seminarier
Pediatric Oncology seminar

2022-06-02 12:00 - 12:55 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)
Lead

Speakers: Ninib Baryawno and Adele Alchahin

Content

Ninib Baryawno
Title: Schwann cell precursors identified as the cell-of-origin in human neuroblastoma
 
Adele Alchahin

Title: Single cell analysis of human bone metastatic neuroblastoma unravels emerging immune cell populations in the bone marrow.

 

Event type
Föreläsningar och seminarier
Pediatric Oncology seminar

2022-05-19 12:00 - 12:55 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)
Lead

Title: Single-cell transcriptomic landscape of human medulloblastoma

Content

Speakers:

Yana Ruchiy, PhD student, Blomgren Lab

Ioanna Tsea, PhD student, Johnsen/Baryawno Lab

Summary: We performed single-cell RNA-sequencing (scRNAseq) on 14 human medulloblastoma patient samples spanning all subtypes. We used this dataset to uncover novel interactions between the tumour, and its microenvironment, that promotes medulloblastoma progression and metastasis. We have identified the presence of 10 distinct populations in the global view including GNPs, Oligodendrocyte Precursor Cells (OPCs), Oligodendrocyte, Myeloid cells, and Lymphocytes. One of the populations analyzed in detail were the myeloid cells, where both, the resident microglia, and the bone-marrow-derived macrophages were identified and characterized. In addition, a transitionary cluster formed between tumour cells and myeloid cells, that expressed high levels of both neuronal and immune markers was identified and was predicted to include tumour cells and granule neuron precursors (GNPs) being phagocytosed by myeloid cells. 

  

Moderator: Linda Ljungblad

Event type
Föreläsningar och seminarier
Seminarium om stress och utbrändhet på arbetsplatsen

2022-05-19 11:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9
Lead

Välkommen på ett seminarium om stress och utbrändhet på arbetsplatsen, med Vladimir Carli, universitetslektor och överläkare på institutionen för Lärande, informatik, management och etik (LIME). Seminariet hålls på engelska. Ingen föranmälan/registrering krävs.

Content

Pandemi, krig, och förändringar i samhället har under de senaste åren inneburit betydande förändringar för våra verksamheter och också medfört ökade risker när det kommer till vår psykiska hälsa.

Många medarbetare har haft en hög arbetsbelastning under lång tid och en del har ställts inför extraordinärt svåra situationer. Psykisk hälsa, stress och utbrändhet är nu ämnen som är högrelevanta.

Under seminariet kommer du att få se epidemiologiska data om problemets omfattning, en beskrivning av symtom och orsaker, få lära dig mer om skydds- och riskfaktorer samt få se de huvudsakliga teoretiska modellerna som förklarar mekanismerna bakom arbetsrelaterad stress. Påverkan av yttre stressfaktorer så som samhällskriser, mobbning och missbruk kommer att diskuteras. Dessutom presenteras tips och råd om hur man själv hanterar stress på arbetsplatsen, samt information om varningssignaler och psykiska problem som kräver professionell hjälp.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Nobel Laureate Revisiting Lecture med Thomas C. Südhof

2022-05-19 16:30 - 18:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Wallenbergsalen, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1
Lead

Välkommen till en föreläsning med Thomas C. Südhof, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2013, med titeln "How synapses are made and specific: Towards solving the synapse formation enigma".

Content
Porträtt på Thomas C. Südhof.
Thomas C. Südhof. © Nobel Media AB Foto: A. Mahmoud

Värd för seminariet är professor Thomas Perlmann.

Läs mer om föreläsningen i den engelska kalenderhänselsen.

Kontaktperson Ann-Mari Dumanski ann-mari.dumanski@nobelprizemedicine.org custom Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
Suicidpreventiva dagen 2022 - Stöd till efterlevande

2022-09-08 13:00 - 16:30 Add to iCal
Annan
Location
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna. Seminariet sänds även digitalt.
Lead

Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnas ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år är fokus på stöd till efterlevande. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero.

Content

Innehåll

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. Under seminariet berör vi bland annat:

  • Hur kan samhället utveckla stödet till efterlevande efter suicid?
  • Hur kan behovet av stöd skilja sig i olika grupper?
  • Vad är postvention?
  • Exempel på arbetssätt för efterlevandestöd.
  • Sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande

Målgrupp

Det här seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention, och specifikt om efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Seminariet riktar sig också till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan öppnar i slutet av maj.

Begränsat antal deltagare på plats. Först till kvarn.

Du kan även delta på distans. Anmäl dig i formuläret och kryssa i att du vill delta digitalt. Länk för digitalt deltagande mejlas ut någon dag innan seminariet.

Kontakt

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

Event type
Föreläsningar och seminarier
CBB presenterar ett bioinformatik seminarium med Hui Gao "Introduction to Gene Set Analysis"

2022-05-25 12:15 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Neo, Erna Möllersalen och Zoom
Lead

Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB) presenterar ett utbildande seminarium i bioinformatik.

Content

Seminariet hålls på engelska. Se engelska sidan för mera information om seminariet. 

Före seminariet med start klockan 12:00 serveras ett begränsat antal smörgåsar och dryck enligt principen först till kvarn.

Kom tidigt och nätverka!

 

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
CBB presenterar ett bioinformatik seminarium med Nick Tobin: "Genomic Oncology: Reclassifying tumour cell cycle activity in terms of it’s tissue of origin"

2022-05-20 12:15 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Neo, rum: Gene och Zoom
Lead

Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB) presenterar ett bioinformatikseminarium.

Content

Seminariet hålls på engelska. Se engelska sidan för mera information om seminariet. 

Före seminariet med start klockan 12:00 serveras ett begränsat antal smörgåsar och dryck enligt principen först till kvarn.

Kom tidigt och nätverka!

 

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
HI Conversations: Send in the psychologists? A latent class analysis of support seeking behavior among healthcare workers during the Covid-19 pandemic

2022-05-19 12:00 Add to iCal
Online
Location
Alltid på Zoom
Två personer samtalar.
Lead

Välkommen till Health Informatics Conversations med Sophia Appelbom, doktorand vid Behavioral Informatics-gruppen, Centrum för Hälsoinformatik.

Content

Anslut via Zoom

Använd Zoom-link.

Under våren 2022 kommer vi att använda oss av samma Zoom-link för alla våra HI Conversations.

HI Conversations hålls på engelska!

Presentatör

Sophia Appelbom, doktorand vid Behavioral Informatics-gruppen, Centrum för Hälsoinformatik.

Ämne

"Send in the psychologists? A latent class analysis of support seeking behavior among healthcare workers during the Covid-19 pandemic."

The pandemic has highlighted the need for a rapid implementation of psychological support initiatives with an aim to reduce the risk of stress-related health problems among healthcare workers. However, little is known about what formats and contents of such initiatives that would be more feasible to implement in a long-lasting pandemic. This presentation will describe preliminary results from a study investigating long-term use of different types of support initiatives. Latent class analysis, a person-centered approach, was used to distinguish whether diverse psychological support initiatives can be clustered into types according to their prevalence and quality, and whether different groups of health care staff are more likely to engage in them. 

Vad är Health Informatics Conversations?

HI Conversations, dvs "Samtal om hälsoinformatik" är forskningsseminarier rörande ämnen inom hälsoinformatik, t ex presentation av en publicerad artikel, ditt forskningsområde, en relevant teori/metod/fråga mm.

HI Conversations äger rum den sista torsdagen (förutom i juni och december) varje månad kl 12.00 via Zoom och varar i en timme. Denna timme inkluderar 20 minuters presentation och lämnar resten av tiden för diskussioner, allt på engelska.

Om du är doktorand kan du tillgodoräkna dig HI Conversations så länge ämnet är relevant för din forskning.

Kontakt

Subscribe to Föreläsningar och seminarier