Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Hitta material till din halvtidsgranskning, uppsats eller nästa publikation

2024-05-06 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online

Vill du vara säker på att du inte missar relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Denna workshop ger dig verktyg och tekniker för att hitta artiklar på ett strukturerat sätt. Den första delen av workshopen är en presentation av hur man söker systematiskt i PubMed och Web of Science. Under den andra delen kommer du att arbeta under handledning med ditt eget forskningsämne.
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.