KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

28 februari

28 februari 9:00 - 11:30
Målpunkt J, plan 5, seminarierum Dens
Danderyds sjukhus
The mystery of the shaky legs syndrome
Halvtidsseminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
28 februari 10:00
Alfred Nobels allé 23, sal S213 samt online via Zoom.
Campus Flemingsberg
Välkommen till halvtidskontroll för Charlotte Thurston, den 28 februari kl. 10.00. Seminariet genomförs som ett hybridmöte med möjlighet att delta via Zoom.
Halvtidsseminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapi

29 februari

29 februari 13:00
DNA, Neo, Blickagången 16, våning 5 och Zoom
Campus Flemingsberg
Välkommen på Katarina Ekelöfs halvtidskontroll med den engelska titeln: "HealthyMoms4MentalHealth - promoting mental well-being during the perinatal period".
Halvtidsseminarier
Biovetenskaper och näringslära, Löf

1 mars

1 mars 13:00
Campus Flemingsberg Sal 313, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg och via Zoom
Campus Flemingsberg
”Aspects of prevention and treatment for persons with misuse and addiction to prescription”
Halvtidsseminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

4 mars

4 mars 9:00
Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska institutet Solna - och online
Campus Solna
Titel: Multimodal and multiscale brain networks: Understanding aging, Alzheimer’s disease, and other neurodegenerative disorders
Disputationer
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Pereira

7 mars

7 mars 13:00
CMM plan 4, seminarierummet "Immunoglobulin", Visionsgatan 18, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Titel : Predictors of quality of life ratings, self-reported fatigue, and psychiatric comorbidities in relapsing-remitting multiple sclerosis
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Piehl

8 mars

8 mars 9:00 - 13:00
Löwenströmska sjukhuset och online
Annan
Titel: Radiological Aspects of Spine- and Vessel Injuries: Diagnostic and Intra-Operative Imaging
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Edström
8 mars 9:00 - 13:00
Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd
Danderyds sjukhus
Vacuum extraction and pelvic floor injury - a randomized controlled trial and cohort studies.
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
8 mars 13:00
Petrénsalen, Wargentinhuset, Nobels väg 12B
Campus Solna
Välkommen till Jonatan Gustavssons disputation fredagen den 8 mars 2024 kl. 13:00, Karolinska Institutet Campus Solna.
Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ARC, Psykologi Kalpouzos

12 mars

12 mars 10:30
Rolf Luft auditorium, in the CMM building (L1:00)
Campus Solna
"Genomic studies of frontotemporal dementia and related neurodegenerative diseases"
Halvtidsseminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Neurogeriatrik, Graff

13 mars

13 mars 9:00
Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
“Biomarkers in cerebrospinal fluid and blood for early detection of Alzheimer’s Disease”
Halvtidsseminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Neurogeriatrik, Tjernberg

14 mars

14 mars 10:00 - 15:00
Inghesalen Våningsplan 2 i Widerströmska huset Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Nätverket Include bjuder in till en temadag för att diskutera utmaningar och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande i forskarutbildningen. Alla intresserade medarbetare, studenter och doktorander vid KI är välkomna att delta.
Föreläsningar och seminarier

15 mars

15 mars 9:00
C1:87, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Titel: Parkinson's disease and Gaucher disease-focus on the GBA1 link
Disputationer
Klinisk neurovetenskap, Neuro, Svenningsson
15 mars 9:00 - 13:00
Entrévägen 2, entréplan, Aulan. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62377419465
Danderyds sjukhus
Proximal hamstring avulsions, surgery or not?
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
15 mars 9:15
CCK Lecture hall, R8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The cellular thermal shift assay (CETSA) for elucidating drug mechanism of action and resistance in cancer
Disputationer
Onkologi-Patologi

20 mars

20 mars 10:00
J3:13 Marc Bygdeman, BioClinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Clinical and genetic studies of papillary thyroid carcinoma - with focus on predisposition, telomere maintenance and the microRNA machinery
Halvtidsseminarier
Onkologi-Patologi
20 mars 13:30 - 15:00
S 102 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg, Huddinge
Campus Flemingsberg
I dagens forskningssammanhang är åldrande och skörhet centrala ämnen, men det finns fortfarande oklarheter kring hur skörhet ska definieras och mätas i kliniska studier. Detta seminarium syftar till att belysa dessa frågor och presentera aktuell kunskap om skörhet, dess definitioner och modeller,…
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, PUF-V

22 mars

22 mars 9:00
Aulan Södersjukhuset, Hiss C, plan 6
Södersjukhuset
Radiation-induced toxicity and secondary malignant neoplasms in radiotherapy of intrathoracic tumors
Disputationer
Onkologi-Patologi
22 mars 10:00
Becquerel conference room, floor G6, Scilifelab
Campus Solna
Targeting mRNA translation to reverse resistance to endocrine therapy
Halvtidsseminarier
Onkologi-Patologi
22 mars 13:00
DNA, Neo, Blickagången 16, våning 5
Campus Flemingsberg
Välkommen på Ellinor Nilssons halvtidskontroll med den engelska titeln: "Physical activity, sedentary behaviour, screen time and sleep in Swedish children: prevalence, associations with health markers and promotion of healthy behaviours".

Halvtidsseminarier
Biovetenskaper och näringslära, Löf
KI webbförvaltning
2023-06-09