Föreläsningar och seminarier Avsluta i tid: Akademisk produktivitet - hösttermin

2024-05-20 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna

Denna workshop ger doktorander med nya arbetsstrategier och tekniker för att slutföra avhandlingen i tid. Under denna session flyttar vi fokus från vad (innehållet i ditt arbete), till hur du arbetar (arbetsprocessen). Du kommer att lära dig om och tillämpa tre verktyg som hjälper dig att öka din akademiska produktivitet samt hantera stressnivåer.

Mer info och anmällan på Engelska sidan.

Contact person