Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Skriv en litteraturöversikt för din halvtidsöversikt

2024-05-22 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online

Den här sessionen fokuserar på litteraturgenomgången, en viktig del av din halvtidsgranskning (och av din avhandling). Du har nu de litteraturkällor du behöver, men hur skriver du översikten?
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.