Föreläsningar och seminarier Doktorand-och handledarseminarium -Martin Magnéli

2022-05-18 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Hus 18, plan 5, (målpunkt J) seminarierum Atlas samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67290570755

Vägen efter disputation, vad gör man då? Erfarenheter från postdoc på Harvard
Martin Magnéli, medicine doktor

Zoom:
https://ki-se.zoom.us/j/67290570755

Kontakt

Martin Magnéli Anknuten till Forskning