Föreläsningar och seminarier Doktorand-och handledarseminarium: Martin Magnéli

2022-04-06 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Hus 18, plan 5, (målpunkt J) Föreläsningssal Venen samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65969766819

CAIR-lab - AI-forskning på KIDS
Martin Magnéli, medicine doktor

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65969766819

Kontakt

Martin Magnéli Anknuten till Forskning