Publicerad: 2014-09-22 10:23 | Uppdaterad: 2014-09-22 13:41

Jubilaren Bengt Samuelsson firades med tredagarssymposium

Karolinska Institutets tidigare rektor, Nobelpristagaren Bengt Samuelsson, har fyllt 80 år. I slutet av augusti samlades forskare från hela världen för att fira honom som grundaren av forskningsfältet lipidmediatorer med ett tredagarssymposium.

– Jag ser verkligen fram emot att få träffa alla gamla medarbetare och ta del av det spännande vetenskapliga programmet, sa Bengt Samuelsson, professor emeritus i medicinsk och fysiologisk kemi vid KI, några minuter innan symposiet började.

Han välkomnades av arrangören Jesper Z. Haeggström, professor vid KI, som beskriver Bengt Samuelsson som sin vetenskapliga mentor och förebild, och följdes av KI:s rektor Anders Hamsten:

– Bengt Samuelsson har haft ett enormt inflytande på generationer av forskare vid vårt universitet, inte minst som rektor under hela tolv år, sa han.

Bengt Samuelsson fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1982 för sina upptäckter rörande prostaglandiner och andra närliggande biologiskt aktiva substanser, som leukotriener. Om detta berättade han under sin egen föreläsning den första dagen under symposiet.

Fler ville berätta vad Bengt Samuelsson betytt för forskningsfältet.

– Allt! Hans forskning ligger bakom det mesta i det här fältet, som är ett av de forskningsområden som har lett till flest nya mediciner, sa Sven-Erik Dahlén, professor vid KI.

Läkemedel riktade mot inflammation, allergi, grön starr och hjärtkärlsjukdomar är några exempel.

Utöver forskningen på KI, där Bengt Samuelsson för närvarande koncentrerar sig på leukotrienområdet, är han engagerad i forskningssamarbeten med Kina, har flera styrelseuppdrag och är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige och i motsvarigheter i flera andra länder.

Bengt Samuelsson och Jesper Z. Haeggström är verksamma vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, och Sven-Erik Dahlén vid Institutet för miljömedicin och Centrum för allergiforskning.

– Samlingen av världsledande forskare från när och fjärran gav upphov till många spännande diskussioner, sammanfattade Jesper Z. Haeggström symposiet.

Text: Lisa Reimegård

Foto: Gunnar Ask