Publicerad: 2020-11-05 15:46 | Uppdaterad: 2020-11-12 08:03

Jorge Ruas utnämnd till professor i molekylär fysiologi

Grattis Jorge Ruas, nyutnämnd professor i molekylär fysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Jorge Ruas profilbild
Jorge Ruas, Professor och forskargruppsledare för Molekylär och cellulär arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Hej Jorge Ruas, berätta lite om din bakgrund?

– Efter att ha fått min Pharm.D. examen från University of Lisbon (Portugal) kom jag till Karolinska Institutet (KI) för min doktorsexamen, som jag fick år 2005. Mitt doktorandarbete var centrerat kring att förstå hur celler reglerar genuttryck för att anpassa sig till otillräcklig syretillförsel. Jag flyttade sedan till Boston (USA) för mina postdoktorala studier vid Dana-Farber Cancer Institute och Harvard Medical School. Under de åren fortsatte jag att studera reglering av genuttryck, men i samband med hur skelettmuskulaturen anpassar sig till olika utmaningar (såsom fysisk träning). Jag återvände till KI år 2011 som Assistant Professor, för att starta en egen forskargrupp vid institutionen för fysiologi och farmakologi. År 2016 blev jag docent i molekylär fysiologi.

Vad betyder den här professuren för dig?

– Jag ser det som ett erkännande av vårt arbete och bidrag till området, men också av forskningsområdet molekylär fysiologi. Professorer är på sätt och vis ambassadörer för universitetet och för deras forskningsområde. Jag är hedrad att representera båda.

Berätta om er forskning?

– Vi försöker identifiera de molekylära medlarna av de positiva effekterna av motion. Det är tydligt att upprätthålla en aktiv livsstil och engagerande ofta i fysisk träning är till stor nytta för människors hälsa. Motion kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomar. Men varför är det så? Vilka förändringar sker när du tränar och i vilka organ? Hur gör organ för att "prata" med varandra i kroppen så allt fungerar på ett samordnat sätt? Och slutligen, kan vi förvandla dessa resultat till nya terapier? Detta är några av de frågor vi ställer i vår forskning.

Vad händer härnäst för dig och din forskargrupp?

–  Drömmen är att fortsatt kunna stödja en forskningsmiljö där vi kan ställa viktiga vetenskapliga frågor, med friheten att driva relevanta och ambitiösa projekt. Målet är att upptäcka nya fysiologiska mekanismer som bidrar till människors hälsa och att utforska deras terapeutiska potential.

Kontakt

Jorge Ruas Professor
+46852487261