Publicerad: 2019-04-16 12:58 | Uppdaterad: 2019-04-16 13:04

Jonas Ludvigsson publicerar årets artikel i American Journal of Gastroenterology

Paper of the year in Am J Epidemiol 2018

En artikel som studerat risken för celiaki (glutenintolerans) efter blodtransfusion har utsetts till årets artikel (2018) i tidskriften Am J Epidemiology. Studien som letts från Karolinska Institutet är ett samarbete med danska Statens Serum Institut, Mayo-kliniken i USA och Columbia University i USA.

Patienter med celiaki har särskilda antikroppar, berättar studiens försteförfattare, barnläkare och professor Jonas F Ludvigsson.

- Inom vården mäter vi dessa antikroppar för att ställa diagnosen celiaki (tillägg: diagnosen bekräftas sedan genom tunntarmsbiopsi). Det är fortfarande oklart om antikropparna är en markör för sjukdomen eller faktiskt spelar roll för dess utveckling. Vår hypotes var att antikroppar hos en patient med celiaki skulle kunna överföras via blodtransfusion och trigga celiaki hos mottagaren.

Studien byggde på data från en blodtransfusions-databas som administreras av forskare Gustaf Edgren, samt data över celiaki från Jonas F Ludvigssons ESPRESSO-studie vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Sammanlagt studerades mer än en miljon människor i Sverige som erhållit en blodtransfusion mellan 1968 och 2012.

- Studien har fått stor uppmärksamhet, tillägger Ludvigsson. Efter att vi fick priset har jag också fått uppskattande kommentarer från omgivningen, att det är extra kul att en högt rankad tidskrift väljer att belöna en artikel utan signifikanta fynd. Vårt huvudfynd var ju negativt. Den relativa risken för att utveckla celiaki om man fått blod från en givare med celiaki var precis 1.0, alltså vare sig någon ökad eller minskad risk för celiaki för den som får en blodtransfusion från en celiakipatient.

Kontakt

Professor

Jonas Ludvigsson

Telefon: 08-524 823 56
Enhet: C8.MEB.Ludvigsson
E-post: Jonas.Ludvigsson@ki.se