Publicerad: 2020-08-21 11:24 | Uppdaterad: 2020-08-21 11:35

Jonas F Ludvigsson utsedd till nationellt vetenskapligt råd i pediatrik vid Socialstyrelsen

Professor Jonas F Ludvigsson, vid MEB, KI har blivit utsedd till nationellt vetenskapligt råd i pediatrik vid Socialstyrelsen med ett fyraårigt förordnande.

Jonas Ludvigsson, läkare och professor MEB. Foto: Gustav Mårtensson

Jonas Ludvigsson var föreslagen av svenska Barnläkarföreningen och i uppdraget ingår att hjälpa Socialstyrelsen med medicinska frågor som rör barn. Ludvigsson har tidigare varit ordförande i svenska barnläkarföreningen.