Publicerad: 2022-09-30 11:06 | Uppdaterad: 2022-09-30 11:08

Johan Weigelt ny VD för KI Holding AB

Styrelsen för Karolinska Institutets holdingbolag, KI Holding AB, har utsett Johan Weigelt till ny verkställande direktör. KI Holding är det moderbolag som skapar förutsättningar för Karolinska Institutet att agera kommersiellt samt att investera i Life Science-bolags tidiga skeden.

Johan Weigelt, som närmast kommer från posten som vice VD vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, tillträder som VD för KI Holding AB den 1 december 2022. I KI Holding-koncernen ingår även KI Innovations AB, KI Science Park AB samt fram till årsskiftet även KI Housing AB.

Läs hela nyheten på KI Holding AB.