Publicerad: 2019-09-12 10:37 | Uppdaterad: 2020-03-18 09:56

Jesper Lagergren får forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar professor Jesper Lagergren vid gruppen Övre GI Kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag om 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Forskningsanslaget löper under fem år och avser projektet "Register-baserad forskning om fetma, reflux och cancer i övre magtarmkanalen". 

Huvudsökande var Jesper Lagergren vid gruppen Övre GI kirurgi  och medsökande var Pernilla Lagergren, Shaohua Xie, Giola Santoni, Sheraz Markar och Helen Rosenlund vid gruppen Kirurgisk vårdvetenskap.