Publicerad: 2021-12-22 11:57 | Uppdaterad: 2021-12-22 12:05

Internationellt cancerpris till två KI-forskare

Dekorativ bild
KI-forskarna Bennie Lemmens och Kirsty Spalding har tilldelats 2021 års ASPIRE-pris. Foto: Johannes Frandsen,Martin Stenmark

KI-forskarna Bennie Lemmens och Kirsty Spalding har tilldelats 2021 års ASPIRE-pris från The Mark Foundation for Cancer Research för sin innovativa och djärva syn på cancerforskning. De är två av totalt 25 pristagare som tillsammans får dela på nästan 9,5 miljoner dollar (86 miljoner kronor).

ASPIRE (Accelerating Scientific Platforms and Innovative Research) är ett av den USA-baserade stiftelsen The Mark Foundations finansieringsprogram.

Priserna är tänkta att stödja cancerforskningsprojekt med hög risk och hög avkastning som kan ge svar på viktiga frågor om genomförbarhet och koncepttest inom en kortare tidsram, vanligtvis ett år. Projekt som visar sig vara genomförbara kan väljas ut för ytterligare finansiering i en andra fas. I år har stiftelsen ökat sin räckvidd och för första gången delat ut priser i Sverige, Australien och Spanien.

KI:s pristagare är

Bennie Lemmens, lektor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, som tilldelas pris för sitt projekt ”Direct visualization and control of DNA replication kinetics in single cells and cancer tissues by X-MARK”.

Bennie Lemmens forskargrupp fokuserar på att förstå hur mänskliga celler kopierar sitt DNA och upprätthåller genomets stabilitet. De använder avancerad genetik och avbildningstekniker för att kontrollera och visualisera DNA-replikation i tid och rum.

Kirsty Spalding, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, som tilldelas pris för sitt projekt ”Targeting fat cells to reduce breast cancer progression and metastasis in humans”.

Kirsty Spaldings labb inriktar sig framför allt på studier av hur adipocyter bildas och omsätts, samt deras progenitorceller och lipidlager hos normalviktiga och överviktiga individer.

Om The Mark Foundation

The Mark Foundation for Cancer Research inrättades år 2017 och har sedan dess beviljat mer än 125 miljoner dollar i finansiering för att möjliggöra innovativ grundläggande, överbryggande och klinisk cancerforskning, vilket innefattar upptäckt av nya läkemedel.