Publicerad: 2015-03-13 09:16 | Uppdaterad: 2015-04-01 12:23

Ingen ökad överlevad av omfattande lymfkörtelutrymning

Vid operation av matstrupscancer är det vanligt att kirurgen tar bort ett stort antal lymfkörtlar, eftersom detta tros kunna förhindra spridning av cancern och därmed ökar patientens överlevnadschans. Men en ny studie från Karolinska Institutet går nu på tvärs med detta antagande. Resultaten, som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of the National Cancer Institute, talar istället för att en mer omfattande lymfkörtelutrymning inte påverkar prognosen efter operationen.

Jesper Lagergren. Foto: Stefan ZimmermanMatstrupscancer är en aggressiv cancer med dålig prognos att överleva. En hörnsten i behandlingen är ett omfattande kirurgiskt ingrepp, där större delen av matstrupen avlägsnas. Matstrupscancer sprids dock ofta via lymfkörtelsystemet och status för metastaser i lymfkörtlar är den starkaste prognostiska faktorn efter operationen. Rådande kliniska riktlinjer uppmuntrar därför att man tar bort ett stort antal lymfkörtlar i samband med operationen.

– Mer omfattande lymfkörtelutrymning, det vill säga att systematiskt avlägsna många lymfkörtlar i samband med ingreppet, ökar det kirurgiska traumat för patienten. Men även om de kliniska riktlinjerna uppmuntrar till extensiv lymfkörtelutrymning har den vetenskapliga evidensen bakom detta varit begränsad, och i praktiken varierar lymfkörtelutrymningens omfattning stort mellan olika kirurger, säger forskningsledaren Jesper Lagergren, överläkare och professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

I den nu aktuella studien har Jesper Lagergren och hans grupp undersökt 1044 patienter som genomgick operation för cancer i matstrupen mellan 1987 och 2010 i Sverige, med en uppföljning till och med 2012. Resultaten visar entydigt att fler avlägsnade lymfnoder inte minskade dödligheten efter fem år, oberoende av tumörstadium vid operationstillfället. Däremot kunde man bekräfta sambandet mellan lymfkörtelmetastaser och ökad dödlighet, vilket var väntat. Enligt forskarna pekar detta på att extensiv lymfkörtelutrymning inte förbättrar överlevnaden efter matstrupscanceroperation.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet och Cancerfonden. Studiens förstaförfattare har varit Maartje van der Schaaf. Jesper Lagergren är också verksam som professor vid brittiska King’s College London.

Publikation

Extent of Lymph Node Removal During Esophageal Cancer Surgery and Survival
Maartje van der Schaaf, Asif Johar, Bas Wijnhoven, Pernilla Lagergren och Jesper Lagergren
Journal of the National Cancer Institute – JNCI, online March 5, 2015 107 (2): djv043, doi: 10.1093/jnci/djv043