Publicerad: 2013-06-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-14 15:20

Inbillning kan ändra det vi hör och ser

En studie från Karolinska Institutet visar att inbillningsförmågan formar vårt sätt att se på världen mer än vi kanske tror. Det vi i huvudet föreställer oss se eller höra kan ändra de faktiska sinnesintrycken. Studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Current Biology, bidrar med ny kunskap till en klassisk frågeställning inom psykologin och neurovetenskapen – om hur hjärnan kombinerar information från olika sinnesorgan.

– Man vill gärna tro att fantasin och verkligheten är helt åtskilda, men den här forskningen visar ett inbillat ljud eller form ändrar uppfattningen av världen runtomkring oss på samma sätt som att faktiskt höra ljudet eller se formen. Det är till och med så att det vi föreställer oss se kan förändra det vi faktiskt hör och, tvärt om, det vi inbillar oss höra kan förändra det vi faktiskt ser, säger Christopher Berger, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och ansvarig för studien.

Den aktuella studien bygger på en serie experiment där försökspersonerna utsätts för illusioner, i vilka informationen från ett visst sinne ändrar eller förvränger uppfattningen enligt ett annat sinnesorgan. Nittiosex friska frivilliga deltog i studien. I det första experimentet uppmanades deltagarna tänka på ett ljud som uppstår när två solida objekt krockar. Det ledde till att de inbillade sig att objekten kolliderade när det i själva verket bara passerade varandra. I ett andra experiment påverkades deltagarnas rymduppfattning av ett ljud i riktning mot en plats där de föreställde sig se en vit cirkel uppenbara sig för en kort stund. I ett tredje experimentet påverkade inbillningen av ett specifikt ljud deltagarnas uppfattning om vad en person de såg hade sagt.

Forskarna hoppas att resultatet av studien kan komma till nytta för att förstå de mekanismer som gör att hjärnan inte klarar av att särskilja tanke och verklighet vid vissa psykiatriska störningstillstånd, som exempelvis schizofreni. Ett annat användningsområde är fortsatt forskning om samspelet mellan hjärna och dator, där förlamade personer använder sina tankar till att styra virtuella och artificiella föremål.

– Det här utgör en första omgång experiment som ska visa att de sinnesintryck som vår fantasi genererar är starka nog att ändra sättet vi varseblir världen på, säger professor Henrik Ehrsson, forskningsledare bakom studien.

Forskningen har finanserats genom anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet, Söderbergsstiftelsen samt James S. McDonnell Foundation.

Publikation

Mental imagery changes multisensory perception.
Berger C, Ehrsson H
Curr. Biol. 2013 Jul;23(14):1367-72