Publicerad: 2016-09-13 15:59 | Uppdaterad: 2019-04-02 06:54

Immunceller kan reglera blodtrycket

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att vårt immunförsvar har en ny okänd roll – att reglera vårt blodtryck. Tillsammans med amerikanska och kanadensiska forskare har de funnit att en särskild sorts immunceller, acetylkolinproducerande lymfocyter, kan reglera blodtrycket hos laboratoriemöss. Studien, som publiceras i Nature Biotechnology, skulle kunna bana väg för nya behandlingsformer mot högt blodtryck.

Högt blodtryck är en viktig riskfaktor till att människor världen över går en för tidig död till mötes. Trots det är orsaken till att en person drabbas av högt blodtryck ofta okänd. Vi vet dock sedan tidigare att signalsubstansen acetylkolin spelar en viktig roll i och med att denna signalsubstans får blodkärlen att slappna av, samt reglerar blodtrycket genom att påverka produktionen av kväveoxid.

Genom att studera laboratoriemöss som saknar en viss sorts immunceller, acetylkolinproducerande lymfocyter, har en forskargrupp på Karolinska Institutet tillsammans med forskare på The Feinstein Institute for Medical Research i New York samt University Health Network i Toronto upptäckt att dessa immunceller har en tidigare okänd roll – att sänka blodtrycket.Porträtt Peder Olofsson

– Dessa lymfocyter producerar acetylkolin som kan levereras till målceller som saknar direktkontakt med nerver. Därigenom förefaller de kunna förmedla signaler för att reglera immunförsvar och blodtryck. Det här är en ny typ av pusselbit i vår förståelse av blodcirkulationen, säger huvudförfattaren Peder Olofsson, forskare vid institutionen för medicin på KI.

Detaljkunskaper behövs

Upptäckten är av betydelse för förståelsen av hur blodtrycket regleras.

– För att kunna utveckla effektiva och säkra behandlingar mot högt blodtryck behövs detaljkunskaper om de underliggande biologiska mekanismerna, säger han.

Nu vill forskarna ta reda på om acetylkolinproducerande lymfocyter har samma viktiga roll också i regleringen av blodtryck hos människan. Om så är fallet är nästa fråga om man kan få immuncellerna att öka sin produktion av den här viktiga signalsubstansen för att på den vägen reglera högt blodtryck? Dessa nya rön om hur denna specifika immuncell är inblandad i regleringen av vårt blodtryck kan bana väg för nya sätt att diagnostisera och behandla högt blodtryck. Eftersom lymfocyter regleras av nervsignaler tänker sig forskarna att det i framtiden kan bli möjligt att styra immuncellernas aktivitet genom implantat som stimulerar nervsignalerna på elektrisk väg.

Forskningen har finansierats av bland andra National Instiutes of Health; Canadian Institutes for Health Research; Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse; Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.

Publikation

”Blood pressure regulation by CD4+ lymphocytes expressing choline acetyltransferase”
Peder S Olofsson, Benjamin E Steinberg, Roozbeh Sobbi, Maureen A Cox, Mohamed N Ahmed, Michaela Oswald, Ferenc Szekeres, William M Hanes, Andrea Introini, Shu Fang Liu, Nichol E Holodick, Thomas L Rothstein, Cecilia Lövdahl, Sangeeta S Chavan, Huan Yang, Valentin A Pavlov, Kristina Broliden, Ulf Andersson, Betty Diamond, Edmund J Miller, Anders Arner, Peter K Gregersen, Peter H Backx, Tak W Mak & Kevin J Tracey, Nature Biotechnology, online: 12 september 2016, doi:10.1038/nbt.3663