Publicerad: 2021-06-23 20:00 | Uppdaterad: 2021-06-24 08:20

Immunceller i människans gallvägar kartlagda

Illustration: Getty Images
Illustration: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har analyserat och i detalj beskrivit de immunceller som finns i gallgången hos människor. Resultaten kan bana väg för nya behandlingsstrategier mot sjukdomar i gallvägarna, som ofta involverar immunologiska processer. Studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.

Under det senaste decenniet har vår förståelse för sammansättningen av immunceller i de flesta vävnader ökat enormt. Människans gallvägar har dock förblivit en av få outforskade immunologiska miljöer på grund av svårigheter att komma åt att studera denna plats. Gallvägssystemet inkluderar gallgången, som förbinder levern med tarmen, samt de mindre gallvägarna inne i levern och är ett organ som ofta drabbas av allvarliga inflammatoriska och maligna sjukdomar.

Dyster prognos

Portrait of Niklas Björkström.
Niklas Björkström. Foto: Markus Marcetic

– Svårigheterna att studera detta organ har begränsat vår förståelse för sjukdomar i gallvägarna, varav många är allvarliga med dyster prognos, säger Niklas Björkström, läkare och immunologiforskare vid Centrum för infektionsmedicin, institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, som lett studien.

Hans forskargrupp har nu, i nära samarbete med kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, använt en ny klinisk undersökningsmetod för att samla in och studera immunceller i gallvägarna. Med denna metod lyckades de få tag i immunceller i gallgången från 125 patienter och i detalj karakterisera var och en av immuncellerna.

Forskarna jämförde immunceller från patienter med primär skleroserande kolangit (PSC), en allvarlig inflammatorisk sjukdom i gallvägarna, med immunceller i gallvägarna från kontrollpersoner utan inflammatorisk sjukdom. PSC-patienter hade en hög infiltration av immunceller kallade neutrofiler och T-celler, som tycktes samarbeta för att orsaka en inflammatorisk miljö.

Resurs för framtida studier

– Vår studie belyser inte bara de immunologiska processerna vid PSC, den ger oss också viktiga detaljer om den immunologiska miljön i människans gallvägar. Det är ett stort steg framåt och kommer att vara en viktig resurs för framtida studier av immunsvaret vid sjukdomar i gallvägarna, säger Niklas Björkström.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Radiumhemmets Forskningsfonder, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Novo Nordisk Fonden, Centrum för Innovativ medicin vid Karolinska Institutet, Region Stockholm och Karolinska Institutet. Författarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

“A biliary immune landscape map of primary sclerosing cholangitis reveals a dominant network of neutrophils and tissue-resident T cells”. Christine L. Zimmer, Erik von Seth, Marcus Buggert, Otto Strauss, Laura Hertwig, Son Nguyen, Alicia Y. W. Wong, Chiara Zotter, Lena Berglin, Jakob Michaëlsson, Marcus Reuterwall Hansson, Urban Arnelo, Ernesto Sparrelid, Ewa C. S. Ellis, Johan D. Söderholm, Åsa V. Keita, Kristian Holm, Volkan Özenci, Johannes R. Hov Jeff E. Mold, Martin Cornillet, Andrea Ponzetta, Annika Bergquist, and Niklas K. Björkström. Science Translational Medicine, online 23 juni 2021, doi: 10.1126/scitranslmed.abb3107.