Publicerad: 2022-11-22 10:54 | Uppdaterad: 2023-01-25 14:34

Immunceller hos ALS-patienter kan förutsäga sjukdomsförloppet

dekorativ bild
ALS är en sjukdom där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Foto: Getty Images

Genom att mäta immunceller i ryggmärgsvätskan vid diagnostiseringen av ALS går det att förutsäga hur snabbt sjukdomsförloppet kommer att gå, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i Nature Communications.

ALS är en mycket ovanlig, men dödlig nervsjukdom som innebär att den drabbade efter en tid blir förlamad för att sedan avlida. Forskare från Karolinska Institutet har i en ny studie upptäckt ett sätt att förutsäga sjukdomsförloppet hos ALS-patienter.  

Forskarna samlade in färskt blod och ryggmärgsvätska från 89 patienter i Stockholm som nyligen hade diagnostiserats med ALS mellan mars 2016 och mars 2020 och de följdes till och med oktober 2020.

T-celler är inblandade

Solmaz Yazdani, doktorand vid KI.
Solmaz Yazdani, doktorand vid KI. Foto: Filip Mestanov

Studien visar att en hög andel av så kallade effektor-T-celler är associerad med en låg överlevnadsgrad. Samtidigt visar studien att en hög andel av aktiverade regulatoriska T-celler är skyddande mot sjukdomen. Fynden ger nya evidens för T-cellers inblandning i sjukdomsförloppet och visar att vissa typer av effektor-T-celler ansamlas i ryggmärgsvätskan hos ALS-patienter.  

– Studien kan bidra till utvecklingen av nya behandlingar som riktar in sig på immunceller för att sakta ned sjukdomsförloppet, säger Solmaz Yazdani, doktorand vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och försteförfattare till studien.  

Nästa steg i hennes forskning är att studera hur T-celler bidrar till sjukdomsförloppet.  

– Vi har planer på att samla prover från dessa individer för att studera förändringar av immuncellerna över tid. Dessutom vill vi studera effektor-T-cellerna i mer detalj för att förstå deras roll i ALS.  

Studien finansierades av Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning, Neuro, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, med flera. 

Publikation

T cell responses at diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis predict disease progression” Solmaz Yazdani, Christina Seitz, Can Cui, Anikó Lovik, Lu Pan, Fredrik Piehl, Yudi Pawitan, Ulf Kläppe, Rayomand Press, Kristin Samuelsson, Li Yin, Trung Nghia Vu, Anne-Laure Joly, Lisa S. Westerberg, Björn Evertsson, Caroline Ingre, John Andersson, Fang Fang, Nature Communications, online 8 november 2022, doi: 10.1038/s41467-022-34526-9