Publicerad: 2013-02-22 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 13:32

Immunceller håller nere kolesterolet

Immunförsvaret reglerar leverns upptag av kolesterol från blodet, visar forskning från Karolinska Institutet. De nya resultaten, som publiceras i tidskriften The Journal of Clinical Investigation, kan förklara hur en viss typ av immunceller motverkar ateroskleros.

Vid ateroskleros, även kallat åderförfettning eller åderförkalkning, lagras kolesterol in i blodkärlens väggar. Det uppstår kärlförträngningar, som kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Makrofager, inflammatoriska T-celler och andra vita blodkroppar ansamlas i kärlväggarna vilket leder till en kronisk inflammation, ärrbildning och risk för blodpropp.

Så kallade regulatoriska T-celler motverkar inflammationen i kärlväggarna. Tidigare studier har indirekt visat att dessa celler spelar en roll i ateroskleros, men det har varit oklart exakt hur det går till. Den nya studien visar att regulatoriska T-celler hämmar ateroskleros genom att öka leverns upptag av kolesterol från blodet.

– Det som förvånade oss var att de regulatoriska T-cellerna inte bara påverkade inflammationsprocessen utan också påverkade kolesterolnivåerna i blodet, säger Göran Hansson vid Centrum för molekylär medicin, en av forskarna bakom studien.

För att studera sambandet mellan regulatoriska T-celler och ateroskleros använde forskarna en sorts möss som har hög benägenhet att utveckla ateroskleros. När forskarna tog bort de regulatoriska T-cellerna i mössen steg nivåerna av kolesterol i blodet kraftigt. Samtidigt minskade nivåerna av en receptor som kallas sortilin-1. Den är viktig för upptaget av kolesterolrika LDL-partiklar i levern.

– Våra resultat visar på en ny princip för reglering av kolesterolomsättningen. Vi hoppas att fynden kan ge uppslag för framtida behandlingar, säger Göran Hansson.

Nu vill forskargruppen ta reda på vilken molekyl de regulatoriska T-cellerna använder för att styra sortilinreceptorn i levern och därigenom påverka kolesterolnivåerna i blodet.

Publikation

Depletion of FOXP3+ regulatory T cells promotes hypercholesterolemia and atherosclerosis.
Klingenberg R, Gerdes N, Badeau R, Gisterå A, Strodthoff D, Ketelhuth D, et al
J. Clin. Invest. 2013 Mar;123(3):1323-34