Publicerad: 2023-09-21 11:42 | Uppdaterad: 2023-09-21 15:18

Hur kan lärosäten samarbeta bättre före och under hälsokriser?

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images

Centrum för hälsokriser har fått medel från svenska regeringen för att utöka och stödja samarbeten mellan landets universitet inom ämnet hälsokriser. Initialt har centrumet genomfört en digital kartläggning av aktiviteter och kompetenser inom området på en majoritet av universiteten. Vi har även rekryterat Caroline de Groot, som koordinerar arbetet och är mitt uppe i att etablera kontakt med nyckelgrupper och personer för att lära sig mer.

I slutet av december 2022 fick Centrum för hälsokriser medel från svenska regeringen för att utöka och stödja samarbeten med andra universitet inom området hälsokriser, samt även för att öka kännedomen om ämnet. Centrumet har därför påbörjat en utforskning av handfasta sätt som personer och grupper som arbetar med hälsokriser kan samarbeta. Målsättningen är att tillsammans bättre definiera universitetens roll i hälsokriser, samt att bättre koordinera och utnyttja den kunskap och kompetenser som finns tillgängliga.

För närvarande kartlägger Centrum för hälsokriser vad som redan pågår inom områden som rör hälsokriser och krisberedskap på svenska universitet. Detta görs genom digital datainsamling och genom att träffa personer och grupper som arbetar med hälsokris-relaterade frågor. Fokus ligger framför allt på att initiera en dialog och identifiera behov och luckor, samt format för samarbete.

Kvinna med blont hår klädd i en blå topp står framför en byggnad med glasfasad
Caroline de Groot - koordinator för universitetssamverkan på Centrum för hälsokriser Foto: Evelina Björninen

Positivt gensvar från kollegor från hela landet

Caroline de Groot koordinerar centrumets arbete inom universitetssamverkan. Hon har tidigare studerat på KI och arbetat mycket i utlandsuppdrag för Läkare utan gränser. Nu ser hon fram emot att använda sin erfarenhet från arbete i koordinerande roller utomlands i en svensk kontext och framför allt fortsätta att definiera universitetens roll I hälsokriser.

– Hittills har vi mötts av väldig entusiasm och positivt gensvar från kollegor runt om i landet när vi pratar om de här frågorna. Jag ser hur en verkligt tvärvetenskaplig samverkan börjar ta form och jag ser fram emot att vara med på den resan säger Caroline.

Om du är intresserad av det arbete Centrum för hälsokriser gör kring universitetssamverkan och vill veta mer, besök vår hemsida eller kontakta Caroline direkt.

Kontakt

Caroline De Groot Samordnare