Publicerad: 2020-03-12 11:31 | Uppdaterad: 2020-03-12 12:31

HPV-infektioner kan utrotas om både pojkar och flickor vaccineras

A boy getting a vaccine

Humant papillomvirus (HPV) orsakar bland annat cancer i livmoderhalsen och i svalget. En svensk-finsk studie publicerad i tidskriften Journal of Infectious Diseases visar nu att de mest cancerframkallande HPV-typerna kan utrotas – men endast om både flickor och pojkar vaccineras. Från och med hösten 2020 kommer bägge kön att erbjudas HPV-vaccinet i Sverige.

Forskarna inledde en randomiserad studie år 2007, där 80 000 ungdomar i åldern 12–15 år i 250 skolor i 33 städer inbjöds att delta. I 11 städer erbjöds både pojkar och flickor HPV-vaccination, i 11 städer erbjöds endast flickor HPV-vaccin och i 11 städer erbjöds ungdomarna vaccination mot ett helt annat virus (kontroll).

Allmän HPV-testning vid 19 års ålder visade att vaccination av både pojkar och flickor förebyggde HPV-infektioner i samhället betydligt bättre än vaccination av endast flickor. Strategin att vaccinera bägge kön var också effektiv för att förhindra HPV-infektioner hos ovaccinerade flickor.

Kommer snart att erbjudas alla barn

Matti Lehtinen, gästforskare vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: privat

HPV-vaccination blev en del av det svenska vaccinationsprogrammet 2012. Hittills har vaccination endast erbjudits flickor men hösten 2019 beslutade den svenska regeringen om att erbjuda vaccinet till både pojkar och flickor från och med höstterminen 2020.

– Vår studie är unik på grund av att hela befolkningen i de städer som ingick i studien har erbjudits att delta och att valet av vaccinationsstrategi var randomiserat. Resultaten har otvivelaktigt påverkat beslutsfattandet om att erbjuda HPV-vaccin till pojkar, som nu allt fler länder fattat beslut om, säger studiens ansvarige forskare Matti Lehtinen vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet.

Kan utrotas med vaccin

Matematisk modellering användes för att beräkna vilka resultaten av den randomiserade HPV-vaccinationsstudien skulle ha varit vid olika grad av deltagande i befolkningen. Den förbättrade effekten av att vaccinera både pojkar och flickor är särskilt viktig om endast 80 procent eller färre av flickorna vaccineras.

– Om endast flickor erbjuds HPV-vaccin kan inte ens ett skolbaserat HPV-vaccinationsprogram utrota den mest cancerframkallande HPV-typen 16. Vaccination av både pojkar och flickor med 75 procents deltagande kan däremot utrota HPV16 även hos personer under 30 år, som är den del av befolkningen som huvudsakligen sprider infektionen, säger Simopekka Vänskä, docent vid Finlands institut för hälsa och välfärd och studiens försteförfattare.

Vaccinet förhindrar flera cancerformer

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt eliminering av livmoderhalscancer som ett prioriterat huvudmål.

– De nu publicerade resultaten från den enda randomiserade studien av olika vaccinationsstrategier ger information om hur detta mål ska kunna uppnås så snabbt som möjligt, säger Matti Lehtinen.

Humant papillomvirus orsakar ett antal olika cancerformer, framför allt livmoderhalscancer hos kvinnor och svalgcancer hos män och kvinnor. De flesta i befolkningen har haft minst en sexuellt överförd HPV-infektion någon gång under sin livstid.

Studien finansierades av Finlands Akademi och Cancerorganisationerna i Finland. GlaxoSmithKline Biologicals SA finansierade en av delstudierna (data från denna publiceras separat) och har fått möjlighet att kontrollera att data från den studien är korrekt angiven i artikeln i Journal of Infectious Diseases. Det internationella forskarlaget har också mottagit forskningsanslag från Cancerfonden, Kataloniens regionregering samt EU:s 6:e och 7:e ramprogram.

Publikation

”Vaccination with moderate coverage eradicates oncogenic human papillomaviruses if a gender-neutral strategy is applied”. Simopekka Vänskä, Tapio Luostarinen, Iacopo Bausssano, Dan Apter, Tiina Eriksson, Kari Natunen, Pekka Nieminen, Jorma Paavonen, Ville N. Pimenoff, Eero Pukkala, Anna Söderlund-Strand, Gary Dubin, Geoff Garnett, Joakim Dillner, & Matti Lehtinen. Journal of Infectious Diseases,online 11 mars 2020, doi: 10.1093/infdis/jiaa099.

Samtidigt publicerades även en Editorial commentary i samma tidskrift: "Is it now the time to plan for global gender-neutral vaccination?"