Publicerad: 2014-01-16 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:07

Hoppande gener bakom tumör hos bananfluga

Enzymet Btk, som i människa spelar en viktig roll för signalering i immunceller, reglerar bildningen av äggceller i bananfluga, enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Science. Om enzymet inte dämpar hoppande gener, så kallade transposoner, bildas istället för normala ägg en tumör.

Den aktuella studien är ett samarbete mellan de forskargrupper vid Karolinska Institutet och Tohoku University Graduate School of Life Sciences, Japan, som för ungefär tjugo år sedan klonade Btk-genen i människa respektive bananfluga. Mutationer i Btk leder i människan till en ovanlig immunbristsjukdom, könsbunden agammaglobulinemi. Btk-genen kodar för ett enzym som överför signaler från membranet och in i cellen.

Patienterna som saknar enzymet kan inte tillverka några antikroppar, eftersom de immunceller som producerar antikroppar inte kan utvecklas. Motsvarande gen hos bananflugan kan också vara muterad, men leder då till helt andra förändringar än i människa. Tidigare har man sett att bananflugorna bland annat dör tidigare, då livslängden kortas ned till endast 15 procent av den normala.

I den nya studien har forskarna visat att signaleringen genom Btk även är mycket viktig för bananflugans produktion av äggceller. Avsaknad av Btk påverkar processen så allvarligt att bananflugorna inte kan bilda mogna ägg, utan får tumörer.

– Istället för normala ägg bildas en slags tumör av förstadiet till äggceller. Det här är av stort intresse eftersom bananflugans äggproduktion sker i en av de mest välstuderade biologiska stamcellsnischerna som existerar. Vi har nu kunnat visa hur hoppande gener, så kallade transposoner, tystas av bananflugans Btk, och att om det inte sker får flugorna istället denna tumör, säger Edvard Smith vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Btk har fått förnyad aktualitet då det visat sig att proteinet också spelar en viktig roll vid olika former av blodcancer som har sitt ursprung i immunceller. Ett nytt läkemedel som blockerar funktionen hos Btk-enzymet blev nyligen godkänt för behandling av leukemi och lymfom.

Den aktuella studien har finansierats med anslag från bland annat Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Stockholms läns landsting (ALF).

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

Btk29A promotes Wnt4 signaling in the niche to terminate germ cell proliferation in Drosophila.
Hamada-Kawaguchi N, Nore B, Kuwada Y, Smith C, Yamamoto D
Science 2014 Jan;343(6168):294-7