Publicerad: 2015-02-18 10:20 | Uppdaterad: 2015-02-18 10:22

Hopp om möjliga reparerande effekter vid Parkinsons sjukdom

Forskare har länge sökt efter behandlingar som kan bromsa sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom, då de nervceller som producerar signalsubstansen dopamin sakta bryts ner. En ny studie som publiceras i Journal of Clinical Investigation inger nu hopp om att man på sikt ska kunna utnyttja hjärnans egna skyddsmekanismer för att begränsa nervcellsdöden och stabilisera dopaminproduktionen till naturliga nivåer.

Forskare vid Lunds universitet och Karolinska Institutet har i en första klinisk studie, med tolv deltagande patienter, fört in en tillväxtfaktor i hjärnans hålrum med förhoppningen att bevara dopaminsystemen. Tillväxtfaktorn PDGF (platelet-derived growth factor) har i studier på djur med Parkinson-liknande symptom tidigare visat på läkande effekter på både nervceller och nervfibrer samt även förbättrad motorik.

Resultaten från den aktuella studien på patienter visar att tillförseln av tillväxtfaktorn inte leder till några allvarliga bestående biverkningar. Kanske än mer hoppingivande är de bilder som forskarna tagit av patienternas hjärnor fyra månader efter att man levererat tillväxtfaktorn till de områden som styr dopaminproduktionen. Med hjälp av en PET-kamera har de kunnat se att signaleringen av dopamin inte bara stannat på samma nivå, utan till och med ökat.

Studien har finansierats av VINNOVA och företaget Newron Sweden AB (tidigare NeuroNova). Medverkande forskare från Karolinska Institutet finns vid institutionen för klinisk neurovetenskap respektive institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Publikation

Safety and tolerability of intracerebroventricular PDGF-BB in Parkinson’s disease patients
Gesine Paul, Olof Zachrisson, Andrea Varrone, Per Almqvist, Markus Jerling, Göran Lind, Stig Rehncrona, Bengt Linderoth, Hjalmar Bjartmarz, Lisa L. Shafer, Robert Coffey, Mikael Svensson, Katarina Jansson Mercer, Anton Forsberg, Christer Halldin, Per Svenningsson, Håkan Widner, Jonas Frisén, Sven Pålhagen och Anders Haegerstrand.
Journal of Clinical Investigation, online 17 februari 2015, doi:10.1172/JCI79635