Publicerad: 2018-10-03 08:42 | Uppdaterad: 2018-10-03 09:53

Högrisk-HPV kopplat till förbättrad överlevnad vid livmoderhalscancer

Förekomst av humant papillomvirus (HPV) av högrisktyp vid diagnos av invasiv livmoderhalscancer är kopplat till väsentligt förbättrad prognos jämfört med om högrisk-HPV inte kan påvisas i tumören. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine. Forskarna tror att förekomst av högrisk-HPV kan bli ytterligare en viktig prognostisk markör som kan ge vägledning om val av behandlingsstrategi.

Humant papillomvirus av högrisktyp (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Om förekomst av hrHPV i tumörvävnaden har betydelse för prognosen har dock varit oklart. I den aktuella studien har forskare vid Karolinska Institutet därför undersökt om det finns ett samband mellan förekomst av hrHPV i tumören och överlevnad vid invasiv livmoderhalscancer, det vill säga livmoderhalscancer som spridit sig till närliggande vävnader.

Forskarna samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011, totalt 4 254 bekräftade fall. De fick sedan in HPV-data från landets biobanker för 2 845 av dessa kvinnor och jämförde med överlevnadsdata från nationella register.

Lägre risk att dö

Resultaten visar att den femåriga relativa överlevnaden för kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var 74 procent jämfört med den kvinnliga befolkningen i samma ålder och under motsvarande kalenderår, medan den endast var 54 procent för kvinnor med hrHPV-negativa tumörer.

HrHPV kunde påvisas i drygt 80 procent av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare kliniskt stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa tumörer. Efter att ha kontrollerat för ålder, tumörtyp, tumörstadium vid diagnos och utbildningsnivå hade dock kvinnorna med hrHPV-positiva tumörer fortfarande betydligt lägre risk att dö jämfört med kvinnorna med hrHPV-negativa tumörer.

Ett bra komplement

– Förekomst av hrHPV i invasiv tumörvävnad är således en stark och samtidigt rutinmässigt tillgänglig prognostisk biomarkör för prognosen av invasiv livmoderhalscancer och skulle kunna vara ett bra komplement till de etablerade prognostiska instrumenten som används i dag, säger Pär Sparén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och en av artikelförfattarna.

De underliggande biologiska mekanismerna till att avsaknad av detekterbart hrHPV i tumören ger avsevärt sämre prognos är inte kända och behöver undersökas ytterligare.

Forskningen finansierades av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Cancerfonden, Vetenskapsrådet och China Scholarship Council. Medförfattaren Joakim Dillner har mottagit anslag från Roche och Genomica för forskning om HPV-test. Bengt Andrae var år 2015 medlem i Socialstyrelsens expertgrupp om HPV-baserad screening för livmoderhalscancer.

Publikation

“High-risk human papillomavirus status and prognosis in invasive cervical cancer: A nationwide cohort study”
Jiayao Lei, Alexander Ploner, Camilla Lagheden, Carina Eklund, Sara Nordqvist Kleppe, Bengt Andrae, K. Miriam Elfström, Joakim Dillner, Pär Sparén, Karin Sundström
PLOS Medicine, online 1 oktober 2018, doi: 10.1371/journal.pmed.1002666