Publicerad: 2023-05-29 10:24 | Uppdaterad: 2023-05-29 10:24

Hög risk för allvarliga infektioner hos individer med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom

I en rikstäckande svensk studie med mer än 12 000 individer med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) fann forskare en signifikant ökad risk för allvarliga infektioner som krävde sjukhusinläggning. Studien har publicerats i Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Porträtt på Fahim Ebrahimi
Fahim Ebrahimi, post doc vid Karolinska Institutet. Foto: Gunilla Sonnebring

NAFLD anses vara en manifestation av  det metaboliska syndromet i levern och i takt med den globala ökningen av fetma har NAFLD blivit den vanligaste kroniska leversjukdomen och den drabbar var fjärde vuxen person i världen. Eftersom sjukdomen är så utbredd har den också blivit den snabbast växande orsaken till svår leversjukdom såsom skrumplever (cirrhos) men även levercancer och levertransplantation. Under senare år har NAFLD alltmer kommit att ses som en komplex sjukdom som påverkar flera organsystem.

I en rikstäckande svensk studie (”ESPRESSO-studien”) med 12 133 individer med NAFLD bekräftad medelst leverbiopsi,  och 57 516 matchade friska kontroller från befolkningen var NAFLD kopplat till en 71% högre risk för allvarliga infektioner som krävde sjukhusinläggning. Individer med NAFLD hade dock samma typer av infektioner som den övriga befolkningen. Luftvägs- och urinvägsinfektioner var de två vanligaste formerna av infektioner.

–Som den första rikstäckande studien som bedömer risken för infektioner hos individer med NAFLD är vårt arbete viktigt ", säger huvudförfattaren Dr. Fahim Ebrahimi, MD, MSc, postdoktoral forskare vid Karolinska Institutet och gastroenterolog vid Clarunis University Center for Gastrointestinal and Liver Diseases i Basel, Schweiz. –Våra resultat visar återigen att NAFLD är en mutliorgan-sjukdom med ökad risk för infektioner oberoende av underliggande riskfaktorer som diabetes.

Jonas Ludvigsson. Photo: Alexander Donka
Professor Jonas Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

Risk för allvarliga infektioner

I sin forskning utgick forskarna från tidigare experimentella studier som talat för att NAFLD är förknippat med nedsatt funktion av flera immunceller vilket i sin tur kan leda till ökad infektionskänslighet. 

–Levern spelar en viktig roll i det mänskliga immunsystemet med immunceller, såsom makrofager (Kupffer-celler) och lymfocyter, som utgör upp till 20% av alla leverceller, tillägger Dr. Ebrahimi. –Vi blev förvånade över att risken för allvarliga infektioner ökade även hos personer med relativt lindrig fettleversjukdom, alltså personer utan tecken på inflammation eller fibros i levern. Men samtidigt var infektionsrisken högst bland just patienter som hade lång gången NADLD, till exempel personer med skrumplever.

–För varje 6 patienter med NAFLD som följdes i 20 års tid så såg vi en extra allvarlig infektion som vi inte såg hos personer utan NAFLD. Våra fynd understryker vikten av tidig diagnos och behandling för att försöka NAFLD innan patienterna fått skrumplever, säger korresponderande författare Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro, och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

–Nuvarande kliniska riktlinjer för NAFLD saknar rekommendationer för att förebygga och hantera infektioner, säger Dr. Ebrahimi. Baserat på våra resultat bör förebyggande av infektioner bli en av de viktigaste hälsoinsatserna för att ta itu med NAFLD-associerade sjukligheter.

Dr Ebrahimis studie stöddes av Swiss National Science Foundation (P500PM_210866).

Publikation

Risk of Severe Infection in Patients with Biopsy-Proven Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - A Population-Based Cohort Study.
Ebrahimi F, Simon TG, Hagström H, Söderling J, Wester A, Roelstraete B, Ludvigsson JF
Clin Gastroenterol Hepatol 2023 May;():