Publicerad: 2018-12-18 14:01 | Uppdaterad: 2018-12-19 07:54

Hög överlevnad hos tillväxthämmade barn

Barn som får huvudomfånget mätt med ett måttband.

Nästan alla barn överlever sin 18-årsdag trots svår tillväxthämning, så länge de passerat en månads ålder under spädbarnstiden. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet, som publiceras i tidskriften PLOS Medicine.

Att minska barnadödligheten är ett av FN:s millenniemål, men arbetet går långsamt. Förbättrad mödrahälsovård och en strävan efter att minska tillväxthämning under fostertiden skulle kunna vara två sätt att minska barnadödligheten. Tillväxthämning hos foster har tidigare kopplats till en ökad risk för dödföddhet och ökad dödlighet i nyföddhetsperioden, men om tillväxthämning även kan påverka långtidsöverlevnaden hos barn är oklart.

I den aktuella studien analyserade forskarna sambandet mellan svår eller måttlig tillväxthämning och risk för död senare i barndomen hos totalt 3,8 miljoner levande födda barn och 2,8 miljoner syskon födda i Sverige åren 1973–2012.

Forskarna undersökte dödligheten mellan en månads ålder och upp till 18 års ålder, genom att jämföra tillväxthämmade barn med barn som vuxit normalt. Man jämförde också syskon där det ena varit tillväxthämmat. Syskonjämförelser gör det möjligt att ta hänsyn till en mängd omgivningsfaktorer, såsom socioekonomiska faktorer och livsstil men också genetiska faktorer från modern, som kan vara viktiga för dödligheten bland barn.

Ökad risk att dö bland barn med svår tillväxthämning

Fram till 18 års ålder dog ungefär ett barn av 105 med svår tillväxthämning, att jämföra med ett av 202 med måttlig tillväxthämning och ett av 289 barn utan tillväxthämning.

– Det här motsvarar en 2,6 gånger, eller 160 procents, ökad risk att dö bland barn med svår tillväxthämning både när vi jämförde med alla barn med normal tillväxt och när vi jämförde med syskon som hade normal fostertillväxt. Även måttlig tillväxthämning under fostertiden var en riskfaktor för död fram till 18 års ålder, dessa barn hade 37 procents ökad risk, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Högst var risken att dö för tillväxthämmade barn under det första levnadsåret där infektioner och neurologiska sjukdomar var de vanligaste orsakerna.

– Tillväxthämning under graviditeten är inte bara farligt för det nyfödda barnets hälsa utan även associerat till en ökad risk för död senare under barndomen. Men som förälder ska man ändå komma ihåg att även bland svårt tillväxthämmade barn som hunnit bli en månad, så kommer trots allt 99 av 100 barn att uppleva sin 18-årsdag, säger Jonas Ludvigsson.

Studien finansierades med stöd av Forte och Karolinska Institutet.

Publikation

”Small for gestational age and risk of childhood mortality: A Swedish population study”
Jonas F Ludvigsson, Donghao Lu, Lennart Hammarström, Sven Cnattingius och Fang Fang
PLOS Medicine, online 18 december 2018, doi:10.1371/journal.pmed.1002717