Publicerad: 2020-02-10 10:04 | Uppdaterad: 2020-02-13 13:23

Henrik Engblom - ny professor vid MMK

Henrik Engblom har sedan årsskiftet tillträtt som professor i klinisk fysiologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Han kombinerar sin professur med anställning som överläkare på Bild- och Funktion, avdelningen för Klinisk fysiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och är sedan 1 februari 2020 forskargruppledare för Klinisk fysiologi vid MMK.

Professor Henrik Engblom

Forskningsområde

Henriks forskningsvision är främst inriktad på stabil kranskärlssjukdom och mikrovaskulär dysfunktion i hjärtmuskeln ur ett state-of-the-art cardiac imaging perspektiv. Forskningsvision inbegriper även nationella forskningssatsningar med syfte att bättre förstå koppling mellan fenotyp och kliniskt utfall hos hjärttransplanterade patienter. Henrik kommer också att arbeta för att skapa ett regionalt och ett nationellt hjärt-MR-forum för att möjliggöra såväl prospektiva multicenterstudier som registerstudier på området.

Andra uppdrag

Henrik Engblom är sedan 2019, ordförande i Svenska Hjärtförbundet och sedan 2016 vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Klinisk Fysiologi.

 

Kontakt

Henrik Engblom Anknuten till Forskning