Publicerad: 2020-07-21 12:48 | Uppdaterad: 2020-07-21 13:29

Hälsa på recept har stor effekt mot hjärt-kärlsjukdom

Par promenerar tillsammans.
Foto: Gettyimages

Preventionsprogram med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom med 21 procent. Det visar resultatet av en långtidsstudie där forskare vid Karolinska Institutet under 22 år följt 5 671 personer via primärvården i Sollentuna, som nu publiceras i British Journal of Sports Medicine.

Mai-Lis Hellenius Professor/överläkare Foto: Ulf Sirborn

– Vår studie visar att primärvården fyller en viktig funktion för att minska sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom, men även död av andra orsaker. Studien visar också att det går att implementera ett storskaligt individ- och populationsinriktat preventionsprogram i klinisk vardag som ger långsiktiga effekter på hälsan, säger professor Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet och ansvarig för forskningsprogrammet.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige med cirka 2 miljoner drabbade. Förutom en betydligt lägre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom, visar studien att de som deltagit i preventionsprogrammet har 12 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och 17 procent lägre total dödlighet jämfört med referensgruppen.

Uppskattningsvis förhindrades 175 dödsfall bland dem som deltagit i programmet.

Stöd för ny livsstil

Studien jämförde 5 761 personer som besökte primärvården i Sollentuna någon gång mellan åren 1988 och 1993 och deltog i preventionsprogrammet, med närmare 35 000 referenspersoner från resten av Stockholms län under samma tidsperiod.
Deltagarna fick råd och stöd till en hälsosam livsstil genom fysisk aktivitet på recept, en öppen föreläsningsserie, dietistkontakt, grupper för viktminskning, rökavvänjning och stresshantering.

Svenska register unik möjlighet

Uppgifter om deltagarna i preventionsprogrammet samt referensgruppen hämtades från svenska register fram till december 2011.

– Nationella och internationella riktlinjer har i många år poängterat betydelsen av livsstilsförändring som en bas för prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar, men fortfarande saknas till stor del långsiktiga vetenskapliga utvärderingar av sådana satsningar. Svenska register ger oss en unik möjlighet, säger Gunilla Journath, medicine doktor och forskare vid Karolinska Institutet.

Studien genomfördes av Karolinska Institutet mellan år 1988 och 2011.

Studien finansieras av Hjärt-Lungfonden, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Svenska Läkaresällskapet.

Publikation

“A Swedish primary healthcare prevention program focusing on promotion of physical activity and a healthy lifestyle reduced cardiovascular events and mortality: 22 year follow up of 5,761 study participants and a reference group”.
Journath G, Hammar N, Vikström M et al.
British Journal of Sports Medicine, July 2020