Publicerad: 2021-12-15 09:08 | Uppdaterad: 2021-12-15 10:28

Goda nyheter om vaccin motverkar skepsis på nätet, men endast en begränsad tid

Vaccin.
Foto: Gettyimages

Mediebevakning av positiv vaccinforskning kan ha en positiv effekt på den övergripande stämningen i sociala medier – och motverka felaktig information om vaccin – men effekterna avtar med tiden.
Forskare vid Oxford University och Karolinska Institutet har analyserat sociala medier för att undersöka samband mellan viktiga vaccinrelaterade nyheter och attityder till vaccin.

Forskarna granskade nästan två miljoner tweets från Storbritannien under november 2020 till januari 2021, en period som sammanföll med nyheter om de stora vaccinförsöken som tillkännagavs eller publicerades, och godkännanden av den brittiska myndigheten för medicin och hälsoföreskrifter (UK Medicine and Health Regulations Authority, MHRA). De fann att varje större nyhet om studieresultat om vaccinprövningar förknippades med en stor minskning av negativa tweetar samma dag, med en minskning från cirka 40 % till 20 % av alla dagliga tweetar.

Effekten var dock kortvarig och andelen negativa tweets återgick till bakgrundsgenomsnittet inom några dagar. De observerade också en liknande minskning av negativitet när Pfizer/BioNTech tillkännagav resultaten från sina fas III-vaccinförsök.

Professor Seena Fazel vid Oxfords institution för psykiatri, som ledde forskningen, säger: "Tveksamhet till vaccin är inget nytt fenomen, men sociala medier har exponentiellt ökat möjligheten för rykten, halvsanningar och direkta villfarelser att spridas globalt på några sekunder. Vår studie är informativ eftersom den visade att tydliga, positiva budskap kring ny forskning faktiskt bekämpar det här negativa flödet, men också att den positiva trenden bara varar under en begränsad tidsperiod."

Porträtt på Zheng Chang vid Karolinska Institutet
Forskarassistent Zheng Chang Foto: Gunilla Sonnebring

Attitydförändringar möjliga

Dr Zheng Chang från Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, som var med och ledde forskningen, säger: "Det tyder också på att åtminstone vissa människors attityder till vaccination kan förändras och påverkas av budskap om folkhälsa. Det visar också på behovet av att utveckla mer effektiva kampanjer med syfte att främja vaccinering."

Flera covid-19-vacciner har godkänts globalt och bredskalig vaccination pågår för närvarande, men attityder till vaccinering och i synnerhet vad som har kallats vaccinationstveksamhet utgör ett potentiellt hot mot att uppnå täckning och bred immunitet i befolkningen.

De nästan 2 miljoner tweetarna från 522 893 personer i Storbritannien fokuserade på innehåll om vaccin och stora vetenskapliga nyheter om vaccin. Andelen tweetar med negativt vaccininnehåll varierade, med minskningar på 20–24 % samma dag som stora nyheter. Andelen negativa tweetar återgick dock till ett genomsnitt på cirka 40 % inom några dagar. Engagemangsgraden var högre för negativa tweetar.

Publikation

Artikeln “Harnessing Twitter data to survey public attention and attitudes towards COVID-19 vaccines in the UK” finns att läsa i sin helhet i Scientific Reports: www.nature.com/articles/s41598-021-02710-4