Publicerad: 2024-03-15 12:41 | Uppdaterad: 2024-03-22 08:56

Global medvetenhet i centrum när universitetsledningen besökte GPH

Universitetsledning besöker GPH
Universitetsledning besöker GPH Foto: Therese Husén

Onsdagen den 6 mars besökte universitetsledningen, rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö, och universitetsdirektör Veronika Sundström institutionen för global folkhälsa, med syfte att få bättre inblick i institutionens verksamhet. Centrala frågor som diskuterades handlade bland annat om global medvetenhet, institutionens styrkor samt hur dialog kan stärka samarbetet. Utöver universitetsledningen deltog institutionens ledningsgrupp samt dekan Carl Johan Sundberg.

Universitetsledning besöker GPH
Photo: Helle Mölsted Alvesson

Mötet inleddes av prefekt Marie Hasselberg, med en övergripande presentation av institutionen och utbildningarna, där hon belyste vikten av både det globala samarbetet med närmare 50 länder, den regionala, och lokala samverkan både inom institutionen och KI.

”Vad jag betonade lite extra är den globala medvetenhet som finns på GPH, samt vårt systemperspektiv, samverkan från region till WHO, jämlikhetsperspektivet och arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Inte minst styrkan vi har i att påverka och bidra till bättre hälsa för alla", säger Marie Hasselberg.

Fokus på intern dialog

Annika Östman Wernerson fortsatte samtalet med vikten av ett dialogbaserat arbetssätt. Både mellan universitetsledningen och institutionerna, men även internt inom institutionen och hur dekanernas nya roll blir en viktig länk i det arbetet.

”Det har varit mycket utåtriktat för KI:s del, nu är det dags att titta på det interna. Vi behöver arbeta envetet, systematiskt och ha en process för att komma vidare. Vi behöver vara nära verksamheten och se att vi alla är en del. Ledningen kan inte besöka institutionerna varje termin så där blir dekanernas roll jätteviktig. Och vi kan från båda håll få till en mer löpande dialog via dem", säger Annika Östman Wernerson.

Universitetsledning besöker GPH
Photo: Helle Mölsted Alvesson

Studentpresentation och exempel på samverkansprojekt från region till global nivå

Under den andra delen av mötet, aktiverades ledningen i en triageövning för att få ett exempel på den utbildning och forskning som finns på institutionen. Övningen är ett sorts rollspel där deltagarna tilldelas specifika roller för att tillsammans tränas i att hantera en fingerad masskadehändelse, där både snabba och livsavgörande beslut behöver fattas, ofta med bristfällig tillgång på information och utan att ha kontroll över hela lägesbilden. Övningen leddes av medarbetare från forskargruppen Global katastrofmedicin.

En grupp mastersstudenter, presenterade sin prisvinnande poster om global pandemiberedskap. 

Christina Dalman, professor, överläkare och forskargruppledare för EPiCSS, presenterade forskningsprojektet PEDALS, Prevalence of Emotional Distress in AdoLescence and need of Support. Det är en studie för att kartlägga förekomsten av psykisk ohälsa hos unga i Sverige, med målsättning att hitta nytänk kring stöd och vård.

Universitetsledning besöker GPH
Photo: Therese Husén
Universitetsledning besöker GPH
Photo: Therese Husén

Professor och barnläkare Tobias Alfvén, avslutade eftermiddagen att tillsammans med postdoc och barnläkare Susanna Myrnerts Höök berätta om sin forskning för att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn med andningssvårigheter i låg- och höginkomstländer. Återigen involverades ledningen i ett uppskattat moment där de fick prova på att använda en Larynxmask på en docka.