Publicerad: 2023-06-30 11:44 | Uppdaterad: 2023-09-29 14:34

Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser deltar i kapacitetsbyggnadsprojekt för att förhindra risker kring jordbävningar och andra hälsohot

Logotype för projektet IPA Care. Namnet i blått och en cirel i blått rött och gult
IPA Care logotype Foto: N/A

Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser är en del av ett konsortium som led sav MSB. Dess uppgift är att titta på behoven för länder i Västra Balkan, tillsammans med Turkiet, för att de ska stärka sin förmåga att förhindra risker kopplade till jordbävningar och andra hälsohot.

Personer står framför en blå vägg med texten Minsitry of Health
Samarbetspartners inom IPA Care: Miranda Deda (CIMA), Robert Andrei (DSU), Dr. Alexandru Poll (DSU), Johan von Schreeb (KI), Nieves Amat Camacho (KI), Hannah von Reding (KI) Foto: Ivana Zamahajev

 IPA Care (Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies) är ett kapacitetsbyggnadsprojekt inom EU:s civilskyddsmekanism. Projektets mål är att stärka lagstiftning, operativ verksamhetskapacitet, och kapacitet att arbeta i gränsöverskridande insatser och med beredskap i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo1, Montenegro, Nord Makedonien, Serbien och Turkiet.  

I projektet så arbetar Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser, som är ett WHO samarbetscentrum med mer än tjugo års erfarenhet av forskning, undervisning och fältarbete inom katastrofmedicin, tillsammans med de svenska och italienska samhällsskydd och beredskapsmyndigheterna, de kroatiska och rumänska inrikesministerierna, samt två italienska forskningsinstitut inom miljöbevakning och seismologisk prevention, och samhällskyddsmyndigheterna och hälsoministerierna i de sju partnerländerna.

Profilfoto på Hannah von Reding, en kvinna med brunt hår iklädd blå blus
Hannah von Reding Foto: Linn Sjöberg

Besök i partnerländerna

- För närvarande är vi i en tidig bedömningsfas i projektet och har besökt några av partnerländerna. Den 27 juni hade vi ett möte med hälsoministeriet i Podgorica och två dagar senare träffade vi motsvarande departement i Belgrad, berättar Hannah von Reding, projektkoordinator på Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser och som arbetar med IPA Care.

Projektet är en del av de sju partnerländernas medlemskap i EU:s civilskyddsmekanism och pågår från 2023 till 2029. Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser kommer att fortsätta arbete i sin roll inom projektet.  

 

1Beteckningen används utan förestående ställningstagande om status och i linje med FN resolution UNSCR 1244/1999 och Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.