Publicerad: 2015-12-04 06:00 | Uppdaterad: 2015-12-04 06:00

Global kartläggning av fysisk aktivitet ska bidra till att rädda liv

Mer än var tionde dödsfall i Sverige, och var nionde i världen, är direkt relaterat till att folk inte rör på sig tillräckligt. I en kartläggning gjord av Global Observatory for Physical Activity (GoPA) tas för första gången ett globalt grepp om fysisk aktivitet. Maria Hagströmer, forskare vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), är Sveriges representant i arbetet.

Maria Hagströmer representerar Sverge i global kartläggning av fysisk aktivitet. Bild:Selma Wolofsky, Inst. för NVS, Karolinska Institutet.– Kartläggningen är den första att ta fram ett långtgående och kunskapsbaserat underlag om fysisk aktivitet i världen, samt om forskning och policyer inom området. Här ser vi tydligt att Sverige behöver utforma en handlingsplan som tar ett samlat grepp om fysisk aktivitet och hälsa, vilket saknas i dagsläget. En sådan handlingsplan kan bidra till att rädda liv, säger Maria Hagströmer.

131 länder ingår i GoPA:s kartläggning. Resultatet kommer att redovisas vartannat år i form av landspecifika informationskort som ska vara ett verktyg för politiker och beslutsfattare, forskare och samhället i stort i arbetet med att stävja den globala pandemi som fysisk inaktivitet är.

Landskort som visar resultat för Sverige i global kartläggning av fysisk aktivitet. Bild: Global Observatory for Physical Activity (GoPA).Informationskorten som lanseras i december 2015 visar bland annat att folk vanligen rör på sig för lite oavsett var i världen de bor, samt i både låg- och höginkomstländer. Fenomenet leder till ödesdigra konsekvenser, till exempel eftersom cirka fem miljoner dödsfall per år är direkt relaterade till otillräcklig fysisk aktivitet.

Av kartläggningen framgår också att Sverige ligger på en tiondeplats i världen vad gäller bidrag till forskning inom fysisk aktivitet och hälsa.

– Att Sverige rankas högt på listan över bidrag till forskningen är bra, men det är inte samma sak som att vi gör tillräckligt. Fortfarande behövs mera resurser, säger Maria Hagströmer.

GoPA lanserades 2012, efter att den vetenskapliga tidskriften Lancet publicerade en serie om fysisk inaktivitet som pandemi. GoPA-organisationen samlar forskare, epidemiologer, folkhälsopolitiska beslutsfattare och praktiker som producerar och analysera global data, samt information och kunskap om fysisk aktivitet och hälsa. Bakom arbetet står bland annat International Society of Physical Activity and Health (ISPAH).

Om Maria Hagströmer

Maria Hagströmers forskningsfokus är att kartlägga fysisk aktivitet, metodpröva objektiva instrument att mäta fysisk aktivitet med, samt att testa metoder för ökad fysisk aktivitet och då framför allt bland personer med funktionsnedsättning. Utöver att forska är Maria Hagströmers chef för sektionen för fysioterapi vid NVS.

Lektor

Maria Hagströmer

Telefon: 08-524 888 36
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Maria.Hagstromer@ki.se

Publicerat om fysisk aktivitet

  • Under år 2013 publicerades artiklar om fysisk aktivitet från 104 länder. Nästan hälften av publikationerna kom från USA, Australien, Canada och Storbritannien.
  • Från Sverige publicerades under samma år 47 artiklar med huvudsakligt fokus på fysisk aktivitet, och det fanns 290 aktiva forskare från 28 forskargrupper inom området.