Publicerad: 2020-11-03 08:53 | Uppdaterad: 2020-11-03 09:06

Geriatrikboken - ny bok om åldrandet

Geriatrikboken är en ny praktisk bok om åldrandets sjukdomar, med ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården.

Lars-Olof Wahlund, professor NVS. Foto: Svenskt Demenscentrum.

Redaktör för Geriatrikboken är Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid NVS. Förutom det digra arbetet med att sammanställa boken är han även medförfattare till ett av kapitlen. Boken vänder sig bland annat till studenter på läkarutbildningar samt även till studenter på sjuksköterske- arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen. 

Förhoppningen är att den nya Geriatriboken ska bli obligatorisk som kurslitteratur. ”Geriatrik är viktigt för alla inom vården”, säger Lars-Olof Wahlund, som tidigare skrivit flera böcker inom området, bland annat Praktisk geriatrik (2006). Boken har tagits emot väl och fått fina recensioner i Läkartidningen.

Kontakt

Lars-Olof Wahlund Professor