Publicerad: 2021-12-23 11:08 | Uppdaterad: 2021-12-23 14:14

Georgios Sotiriou beviljas prestigefyllt bidrag till forskningsmiljöer

mynt som rinner ur en glasvas
Georgios Sotiriou får 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Foto: Pixabay: Olya Adamovich

Georgios Sotiriou, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Han tilldelas 30 miljoner kronor för åren 2022-2027 för projektet ”Nanoengineered precision therapies of lower respiratory tract infections”.

Personalporträtt Biomedicum
Georgios Sotiriou, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Foto: Johannes Frandsén

Det handlar om ett flerårigt bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer från Vetenskapsrådet som uppgår till ett antal miljoner kronor. Dessa bidrag beviljas storskaliga, ambitiösa projekt som syftar till att ta sig an stora utmaningar och som inte kan genomföras av en enskild forskargrupp, utan kräver sakkunskap från olika områden.

”Detta bidrag innebär en sådan långsiktig finansiering som krävs för att bygga upp en forskningsmiljö som består av olika grupper med den sakkunskap som krävs. Jag är minst sagt glad över och ödmjuk inför att jag får möjlighet att leda ett sådant projekt och samarbeta nära med ypperliga forskare från olika discipliner mot ett gemensamt mål”, säger Georgios Sotiriou, som är forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Projekt med fokus på nanopartikelteknik

Det övergripande målet för projektet är att utveckla nanopartikelbaserade precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner (NLI) som orsakas av bakteriepatogener. Nedre luftvägsinfektioner som orsakas av gramnegativa och grampositiva bakterier, vilket inbegriper antibiotikaresistenta stammar, dödar miljontals människor varje år. Det finns ett akut behov av nya behandlingsformer med en verksam läkemedelstillförsel till lungorna. För att möta detta akuta behov förenar vi fyra olika forskningsgrupper med olika sakkunskap inom nanopartikelteknik, organisk kemi, klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar samt inom avancerad dataanalys.

”Under sex års tid kommer vi att systematiskt undersöka hur partiklars egenskaper påverkar möjligheterna att på ett effektivt sätt få fram nya läkemedel  samt undersöka deras tidsberoende antibakteriella aktivitet in vitro och in vivo mot grampositiva och gramnegativa luftvägspatogener med risk för hög antimikrobiell resistens. De data som erhålls kommer fortlöpande att matas in i farmakokinetiska och farmakodynamiska (PK/PD) in silico-modeller för att förstå och förutsäga graden av och känsligheten för bakteriers avdödande och vägleda läkemedelstillförsel och doseringsstrategier", säger Georgios Sotiriou.

Vilka deltar i studien?

”Den föreslagna forskningsmiljön är i hög grad tvärvetenskaplig och innehåller kompetenser inom nanopartikelteknik och nanomedicin (Georgios Sotirious forskargrupp, KI), organisk kemi, medicinsk kemi och kemisk biologi (Fredrik Almqvists forskargrupp, Umeå universitet), klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar, patogenes, överföring av antibiotikaresistens och antimikrobiell terapi (Birgitta Henriques-Normarks forskargrupp, KI) samt farmakokinetik, farmakodynamik och datormodellering (Lena Fribergs forskargrupp, Uppsala Universitet)."

Vilka patientgrupper kommer att dra nytta av forskningen och hur?

”Om vi lyckas kommer de precisionsterapier vi utvecklar att gynna patienter som lider av nedre luftvägsinfektioner som orsakats av potentiellt dödlig patogener.”