Publicerad: 2013-05-23 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 09:38

Gemensamma gener bakom ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom

En ny studie från Karolinska Institutet visar att ADHD kan ha delvis samma genetiska orsaker som schizofreni och bipolär sjukdom. I studien som, som publiceras i vetenskapstidskriften The British Journal of Psychiatry, ingick över 60 000 personer med ADHD och deras släktingar.

Allt fler forskare har intresserat sig för kopplingen mellan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i barndomen och svåra vuxenpsykiatriska tillstånd, men förståelsen av dessa samband är fortfarande begränsad. För att undersöka om ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom har gemensamma orsaker har nu KI-forskare analyserat data från svenska nationella register som patient- och flergenerationsregistren.

I studien ingick 61 187 personer med diagnosen ADHD och deras släktingar. Resultaten visade att personer med ADHD-diagnos själva hade ökad risk för både schizofreni och bipolär sjukdom. Dessutom var det vanligare att individer med ADHD hade nära släktingar (föräldrar, barn, helsyskon) med schizofreni och bipolär sjukdom. Den förhöjda risken var ungefär hälften så stor hos halvsyskon.

– De sammantagna resultaten ger stöd för att ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom delvis har en gemensam genetisk bakgrund. Studien ökar förståelsen för kopplingar mellan psykiatriska tillstånd som tidigare antagits vara helt separata, säger Henrik Larsson, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Forskningen har finansierats med bidrag från Vetenskapsrådet, National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), samt Stockholms läns landsting genom det så kallade ALF-avtalet med Karolinska Institutet.

Publikation

Risk of bipolar disorder and schizophrenia in relatives of people with attention-deficit hyperactivity disorder.
Larsson H, Rydén E, Boman M, Långström N, Lichtenstein P, Landén M
Br J Psychiatry 2013 Aug;203(2):103-6