Publicerad: 2022-11-07 11:49 | Uppdaterad: 2022-11-09 14:48

Frukostmöte med fokus på klimat och hälsa

Människor sitter runt ett bord och äter, pratar och tar anteckningar
Samtal om klimat och hälsa över en god frukost Foto: Sonia Hammi

Representanter för verksamheter inom Stockholm trio träffades på KI för ett frukostmöte och samtal kring aktiviteter och samverkan inom klimat och hälsa. Grupperingen inom klimat och hälsa skapar ytor och möjligheter för tvärvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten inom breda och komplexa ämnesområden.

Människor sitter runt ett bord och äter, pratar och tar anteckningar
Frukostmöte samverkan inom klimat och hälsa i Stockholm trio Foto: Sonia Hammi

I Gammelgårdens gemytliga lokaler på KI:s campus i Solna träffades den 26 oktober representanter från Bolincentret för klimatforskning på Stockholms universitet, KTH Climate Action Centre, SIGHT vid Kungl. Vetenskapsakademin, samt Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH) och Centrum för hälsokriser vid KI. Syftet med frukostmötet var att presentera den forskning som sker vid respektive centrumbildning, samt att diskutera forum för samarbete och samverkan inom frågor som rör hälsa och klimat. Samtliga centrum höra hemma på något av de tre universitet som ingår i universitetsalliansen Stockholm trio. Detta var deras andra möte och tanken är att företrädarna för centrumen ska utbyta erfarenheter.

Forskningssamarbete och kapacitetsbyggande

Johan von Scheeb och Anna Zorzet välkomnade alla till mötet, och berättade kort om Centrum för hälsokrisers verksamhet, speciellt med fokus på ett av centrumets strategiska mål, nämligen att ’katalysera forskningssamarbeten inom hälsokrisområdet och skapa mötesplatser för tvärvetenskaplig samverkan’. Petter Ljungman från Institutet för miljömedicin samt Centrum för hälsokriser berättade om sitt arbete i bland annat Indien kring luftföroreningar och möjligheten att se dem som en indikator på klimatförändringar som kan märkas över kortare tid. Han forskar även på effekter av både extremvärme och även effekten av mer moderata temperaturförändringar, till exempel hos gravida.

Tobias Alfvén från CESH presenterade kring deras samarbete med Makarere University, Uganda, där man har flera kapacitetsbyggande projekt såsom utvecklandet av Tools for Action samt introduktion av BVC-modellen. Centrumet har även andra projekt runt mental hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa med bland annat universitet i Somalia och DRC.

Från Bolincentret för klimatforskning introducerade Gustaf Hugelius centrumets organisation. Centrumet har funnits sedan 2006, har fyra olika temaområden och över 400 anslutna forskare. Bland all den forskning som sker, lyfte han arbetet med modellering av extremväder till följd av klimatförändringar som har gjort stora framsteg de senaste åren. Här samarbetar man både med SMHI och akademiker i Lund och Göteborg, och han föreslog att detta kunde vara ett möjligt framtida samarbetsområde.

Konferenser och fokus på AI och machine learning

Från SIGHT presenterade Sara Causevic om arbetet med Lancet-SIGHT commission med temat "Peaceful societies through Health and Gender Equality"’. Hon nämnde också att SIGHT är involverat i Prince Mahidol Conference som hålls varje år i Thailand, och där nästa års tema är Climate Change and Health. I olika projekt samarbetar SIGHT med WHO (på olika nivåer, till exempel med landskontoret i Somalia), samt Heidelberg University och partners i Burkina Faso.

Francesco Fuso-Nerini och Karin Larsdotter från KTH Climate Action Centre berättade om centrumets första år, och hur man vinnlagts sig om att inkludera forskare från alla KTH:s fem skolor. De har just anställt 5 postdocs, som bland annat kommer att fokusera på AI och machine learning. Ett annat forskningsområde, som länkar till luftföroreningar som tidigare togs upp, är tillgång till modernare bränsle för matlagning inomhus. Detta sker nu på vedspisar i många delar av världen. Inom detta forskningsområde samarbetar man med Clean Cooking Alliance i Nepal och Kenya samt med Duke University.

Fortsätta vidare

Efter presentationerna följde en livlig diskussion med tankar på hur man skulle kunna konkretisera samarbetsprojekt. En möjlig idé var att välja ut ett område med tydliga hälsoeffekter och visa på "cost of inaction", det vill säga vad blir resultatet om vi inte gör något åt klimatet. Tanken är då att göra detta både i termer av förlorade människoliv och ekonomiska kostnader, för att på så sätt maximera påverkan på beslutsfattare. Det beslutades att nästa möte blir den 15 december, och då Bolincentret för klimatforskning på Stockholms universitet är värd. Det mötet ska fokusera på att utveckla dessa idéer närmare.