Publicerad: 2023-03-08 14:11 | Uppdaterad: 2023-03-09 09:36

Framsteg och rekommendationer vid diagnos och behandling av bakteriell meningit med särskilt fokus på Afrika

Böcker och en dator
Utbildning ISAC Foto: Gettyimages.

I en studie med fokus på bakteriell meningit i Afrika, nyligen publicerad i Frontiers in Neurology som en del av forskningsämnet "Neuroimmunologi i Afrika", vill forskare öka medvetenheten om framsteg och rekommendationer vid diagnos, hantering och förebyggande av bakteriell hjärnhinneinflammation.

Porträtt från 2022 som togs under Encephalitis Society meeting i London.
Federico Iovino, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Encephalitis Society

Bakteriell hjärnhinneinflammation är inte bara livshotande, utan också en infektionssjukdom med dramatiskt hög global sjuklighet på grund av de permanenta neurologiska följderna som de flesta överlevande drabbas av. Afrika har den mest signifikanta förekomsten av bakteriell meningit sjukdom.

Vad visar studien?

‒ Förutom en omfattande toppmodern översikt över de molekylära mekanismerna för hjärnhinneinflammation orsakad av olika bakteriella etiologier, beskriver denna studie viktiga framsteg och rekommendationer vid diagnos, hantering och förebyggande av varje patogenorsakad hjärnhinneinflammation, förklarar Federico Iovino, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och medförfattare till studien.

Studien lyfter fram de de vanliga etiologierna för bakteriella neuro-infektionssjukdomar, diagnos, samspelet mellan patogener och immunsystemet och värdet av neuro-immunförändringar i diagnostik och terapi.

Varför är resultaten viktiga?

Neuroimmunologi är ett relativt outforskat fält och ännu inte helt etablerat i läroplanen vid lärosäten för högre utbildning på den afrikanska kontinenten. Med hjälp av International Brain Research Organization (IBRO) och International Society of Neuroimmunology (ISNI) har ämnet neuroimmunologi nyligen lagts till på vissa lärosäten.

‒ Temanumret i Frontiers in Neurology har samlat ett flertal studier från experter både inom och utanför Afrika, som fokuserar på att förstå de ledande orsakerna till sjukdomsbördan i Afrika samt sjukdomar som är endemiska i Afrika. Artikelsamlingen i temanumret skulle kunna användas i undervisningen i neuroimmunologi vid afrikanska universitet, säger Federico Iovino.

Studien utfördes av ett internationellt team av forskare, där var och en är specialiserade på en specifik typ av bakterieorsakad hjärnhinneinflammation.

Federico Iovinos är expert inom hjärnhinneinflammation orsakad av Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), den främsta etiologiska orsaken till bakteriell meningit globalt sett.

Vad blir nästa steg?

Vi hoppas att hela artikelsamlingen kommer att öka medvetenheten kring neuroinfektioner, för vilka terapeutiska metoder behövs så dramatiskt, eftersom terapeutisk leverans till hjärnan är utmanande och neurologiska skador orsakade av infektion är permanenta.

Bakteriell meningit definieras som "förödande" av Världshälsoorganisationen. Även om infektionen kan bekämpas framgångsrikt, så drabbas överlevande ofta av permanenta neurologiska funktionshinder som uppstått på grund av en nervskada som orsakats av infektionen. Neuroner som skadas eller dör kan varken repareras eller ersättas.

– Huvudsyftet med den forskning vi bedriver i min forskargrupp är att ta vara på all den kunskap vi får om molekylära mekanismer för bakteriell interaktion med hjärnceller, och kunna etablera nya terapeutiska och profylaktiska metoder för att skydda hjärnan mot bakterieinfektioner, säger Federico Iovino.

Publikation

Bacterial meningitis in Africa  
Barichello Tatiana, Rocha Catalão Carlos Henrique, Rohlwink Ursula K., Kuip Martijn van der, Zaharie Dan, Solomons Regan S., van Toorn Ronald, Tutu van Furth Marceline, Hasbun Rodrigo, Iovino Federico*, Namale Vivian Ssonko*. Frontiers in Neurology 2023; 14; DOI=10.3389/fneur.2023.822575 * Delat författarskap.