Publicerad: 2021-03-22 14:00 | Uppdaterad: 2021-03-22 14:02

Fostertillväxten inte negativt påverkad av mammans stressnivåer

Porträtt på Cecilia Lundholm
Cecilia Lundholm. Foto: Gunilla Sonnebring

Det finns många faktorer som påverkar fostertillväxten - genetiska, näringsmässiga, miljömässiga, faktorer samt livmoderkakan och fostrets egenskaper. I en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet var syftet att öka vår förståelse för konsekvenserna av stress och rökning under graviditeten, orsakerna till intrauterin tillväxt och astma samt konsekvenserna av astma på skolprestation och att utforska observerade samband.

"Vi har undersökt om fostertillväxten påverkas av moderns stressnivåer eller mormors rökning under graviditeten", säger Cecilia Lundholm, statistiker och doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, MEB.

I de fyra artiklar som ingår i avhandlingen har forskarna också undersökt om rökning eller exponering för nikotin under graviditeten ökar risken för astma hos barnet och om barn med astma har sämre skolresultat än barn utan.

"De flesta av våra resultat visade antingen inga samband alls eller att sambanden kunde förklaras av andra faktorer, så kallade counfounders", säger Cecilia. ”Våra resultat kan ge tröst till stressade gravida kvinnor och föräldrar till barn med astma. Det bör dock noteras att rökning under graviditeten har många andra negativa effekter än de vi har undersökt och bör alltid undvikas.”

Vidare studier

Cecilia blev först intresserad av dessa frågor då hon var involverad i forskning inom detta område i många år som biostatistiker innan hon började egna doktorandstudier och fann området fascinerande. Det var därför ett naturligt ämnesval för hennes avhandling. Efter disputationen den 26 mars kommer Cecilia att fortsätta att hjälpa andra med sin forskning som biostatistiker vid MEB, men hoppas också ha tid att fortsätta med egen forskning.

Doktorsavhandling

Causes and consequences of stress and tobacco exposure in utero on birth size, asthma and academic achievement.”

Cecilia Lundholm, Karolinska Institutet (2021),ISBN: 978-91-8016-086-5

Kontakt