Publicerad: 2020-01-13 16:54 | Uppdaterad: 2020-01-14 12:33

Forskningsprogram för banbrytande behandling och diagnos

Två forskningsprogram med inriktning mot AI och bioelektronisk medicin för tillämpning på bröstcancer respektive inflammatorisk sjukdom, har antagits till det tvärvetenskapliga centret MedTechLabs som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Region Stockholm.

Det ena programmet använder AI och maskininlärning för att radikalt öka träffsäkerheten inom bilddiagnostik av bröstcancer. Docenten och läkaren Johan Hartman, forskare vid Karolinska Institutet, och Kevin Smith, universitetslektor på KTH, kommer att leda detta program.

Det andra programmet är inriktat på att kunna övervaka och stimulera den stora livsviktiga vagusnerven med korta elektriska pulsar, så kallad bioelektronisk medicin, i syfte att på ett riktat sätt behandla inflammatoriska sjukdomstillstånd. Programmet drivs av Peder Olofsson, docent vid Karolinska Institutet och Henrik Hult, professor på KTH.

Tillgång till avancerad medicinsk akutsjukvård

Utsidan av Bioclinicum

Alla forskningsprogram som beviljas start vid MedTechLabs ska ledas både av en forskare från KTH och en från KI. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Karolinska Universitetssjukhusets nya forskningshus Bioclinicum i Solna, som har tillgång till avancerad medicinsk akutsjukvård, en nödvändighet när tekniker och behandling från forskningen ska tillämpas på patienter. Båda programmen beräknas vara i gång i januari 2020.

– Forskningen vid centrumet ska kunna åstadkomma genombrott på sina respektive områden och ge resultat som kan komma sjuk- och hälsovården till nytta redan inom fem år. Programmen bygger därför på forskning som redan kommit långt, säger centrumföreståndaren Peta Sjölander.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning som ska bidra till utveckling av medicinteknik med betydelse för sjukvårdens stora utmaningar. Centrumet drivs av Karolinska Institutet, KTH och Region Stockholm.