Publicerad: 2020-05-14 18:24 | Uppdaterad: 2020-05-14 18:24

Forskning om mag- och tarmsjukdomar får stöd från Mag-Tarmfonden

Caroline Nordenvall
Caroline Nordenvall

Sex forskare, varav fyra vid Karolinska Institutet, får dela på 1,25 miljoner kronor när Mag-Tarmfonden delar ut årets stipendier.

Årets huvudstipendiat är Caroline Nordenvall,vid forskargruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, vars projekt undersöker kirurgisk behandling vid den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit.

Endast fyra av tio patienter med ulcerös kolit som fick sin tjocktarm bortopererad under år 2002-2012 blev av med sin stomi. Anledningarna till att så få genomgår rekonstruktiv kirurgi är inte kända och ska nu utforskas i ett samarbete mellan Stockholm, Linköping, Göteborg och England. Den första studien har som syfte att undersöka om patienter med ulcerös kolit som har fått tjocktarmen bortopererad vill bli av med sin stomi, vilken rekonstruktiv metod de i sådant fall föredrar, och hur de mår efter operationen. Någon liknande studie har aldrig gjorts.

I en andra studie används existerande registerdata i Sverige och England för att dels undersöka om sjukhusets operationsvolymer påverkar hur många som genomgår rekonstruktiv kirurgi, dels om patienternas socioekonomiska status, etnicitet eller nationalitet inverkar. Det planeras även en jämförelse om rekonstruktiv kirurgi påverkar patientens ekonomiska situation. Carolines tidigare studier har visat att kvaliteten på den kirurgiska behandlingen av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige kan förbättras och de studier som nu stöds av Mag-Tarmfonden kan bidra till detta.

– Vi kommer genom projektet att kunna besvara kliniska frågeställningar som inte tidigare har adresserats. Resultaten kommer kunna ha stor inverkan på den framtida vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, säger Caroline Nordenvall.

Övriga stipendiater vid Karolinska Institutet är:

Miroslav Vujasinovic, Förekomst och klinisk betydelse av icke-alkoholorsakad fettpankreasjukdom hos patienter med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom

Anna Löf Granström, Epidemiologiska och kliniska studier av medfödda bukväggsdefekter

David Bergman, Risk för mikroskopisk kolit hos patienter med glutenintolerans