Publicerad: 2023-10-31 11:22 | Uppdaterad: 2023-11-08 10:50

Forskare vid BioNut får projektanslag från FORTE

En bild som föreställer objekt man tror hör ihop med en hälsosam livsstil
Foto: N/A

En forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått 4.97 miljoner SEK i projektanslag från FORTE för ett projekt med den engelska titeln: “A mHealth intervention to promote healthy lifestyle behaviours from the start of life: The Health4Life trial”.

Vi vill gratulera bidträdande lektor Christine Delisle Nyström vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, som fått 4.97 miljoner sek i projektanslag från FORTE.

Projektet med den engelska titeln “A mHealth intervention to promote healthy lifestyle behaviours from the start of life: The Health4Life trial” har som syfte att utvärdera effektiviteten och implementeringen av en mobil hälsointervention (Health4Life) som ska stödja föräldrar i att skapa hälsosamma livsstilsbeteenden från början av sina barns liv, för att förhindra övervikt och fetma. Detta då främjandet av hälsosamma livsstilsbeteenden måste börja tidigt i livet eftersom när fetma väl är etablerad är den svårt att behandla.